Skip to content

Wat vieren we met Hemelvaart en Pinksteren? Op 9 en 19 mei a.s.

Wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart en Pinksteren? Twee christelijke hoogfeesten die ten grondslag liggen aan enkele vrije dagen in mei a.s. voor iedereen. Op de katholieke website vier.nu wordt uitgelegd wat en hoe christenen vieren met Hemelvaart en Pinksteren. Welke tradities er mee verbonden zijn. De site biedt parochiebezoekers materiaal om het in eigen kerk te vieren.

Naast de uitleg over het hoogfeest kun je op de site over Hemelvaart negen gebeden downloaden voor een pinksternoveen. Een noveen is een negen dagen durend gebed dat op of vlak na Hemelvaartsdag wordt gestart. Negen dagen tot Pinksteren wordt gebeden om de komst van de Heilige Geest. De noveengebeden zijn beschikbaar gesteld door de Congregatie van de Heilige Geest, aangesloten bij de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR).

Pinksterkleurplaat
Op de websitepagina van vier.nu over Pinksteren is een fraaie pinksterkleurplaat beschikbaar, ontleend aan het glas-in-lood raam van de Sint-Pieter kerk in Rome, waarop de Heilige Geest als een duif is verbeeld.  De vele vakjes op de kleurplaat bieden de mogelijkheid om de creativiteit de vrije loop te laten.

vier nu pinksteren kleurplaat 300x214 1

Tip voor parochies: 
Download de kleurplaat en leg een stapel kopieën achter in de kerk om kinderen -en volwassen creatievelingen – iets mee te geven tijdens de Hemelvaart- en Pinkstervieringen. Maak er eventueel een kleurwedstrijd van.
Beschikt u over een kleurenprinter, download ter inspiratie voor parochianen en gezinnen ook de Vier.nu pinksterposter in A4- of A3-formaat.

Hemelvaart op 9 mei a.s.
Hemelvaart is elk jaar tussen 30 april en 3 juni. Altijd veertig dagen na Pasen en tien dagen voor Pinksteren, en altijd op een donderdag. Hemelvaartsdag is in Nederland een verplichte vrije dag. Met Hemelvaart viert de kerk dat Christus is opgenomen in de werkelijkheid van God, de Hemel. Voor gelovigen een feest van vreugde! Doordat Christus als Hoofd van de kerk plaatsneemt aan de rechterhand van God, zijn ook alle leden van de Kerk verbonden met de Hemel.

Pinksteren op 19 mei a.s.

Viernu Pinksteren banner 1200x1200 300x300 1

Pinksteren is altijd op een zondag en maandag tussen 9 mei en 13 juni. Dat is vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart. Met dit hoogfeest viert de Kerk de ‘uitstorting van de Heilige Geest’ over de apostelen van Jezus. De avond voor zijn lijden en sterven aan het kruis, beloofde Jezus zijn volgelingen dat Hij hen de Heilige Geest zou sturen. De Geest is God zelf die in gelovigen woont en werkt, en hen met God verbindt. De Geest als goddelijke geschenk in mensen markeert de geboorte van de Kerk. De apostel Petrus treedt na neerdaling van de Heilige Geest als eerste naar voren om zich te richten tot de joodse bewoners van Jeruzalem.

https://www.rkkerk.nl/tag/hemelvaart

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

17
mei

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Als er iemand diaconaal bezig was in de Middeleeuwen is het Elisabeth van Thüringen wel: een koningsdochter uit Hongarije. ...

Lees meer

16
mei

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

De website Vier.nu van de landelijke RK kerk presenteert een oproep om het Pinksterfeest te vieren in de eigen lokale (...

Lees meer