Skip to content

Machtigingsaanvraagformulier

0,00

Dit formulier dienen parochiebesturen gebruiken om aan het bisdom machtiging te vragen voor het ten uitvoer brengen van bepaalde besluiten. In de diocesane regelingen is te vinden welke besluiten en handelingen machtigingsplichtig zijn.