Skip to content

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaakt. Het thema was al eerder naar buiten gebracht: Pelgrims van hoop. Van het logo is ook een Nederlandse versie beschikbaar (zie afbeelding links.) De voormalige Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie, nu opgenomen in het nieuwe Dicasterie voor Evangelisatie, coördineert de voorbereidingen voor het Heilig Jaar 2025.

Aan het ontwerp van het logo was een wedstrijd verbonden en aartsbisschop Rino Fisichella maakte uit 294 inzendingen, ontvangen uit 213 steden en 48 verschillende landen, de winnaar bekend. De deelnemers varieerden in leeftijd varieerden van 6 tot 83 jaar.

“In feite werden veel handgetekende ontwerpen ontvangen van kinderen van over de hele wereld, en het was echt ontroerend om door deze tekeningen te gaan, de vrucht van kinderlijke verbeelding en geloof”, aldus aartsbisschop Fisichella.

Winnend logo

Uiteindelijk koos paus Franciscus uit drie genomineerde voorstellen het definitieve ontwerp ingezonden door Giacomo Travisani. Het logo toont vier gestileerde figuren die de hele mensheid verbeelden vanuit de vier hoeken van de aarde. Ze omhelzen elkaar, wat wijst op de solidariteit en broederschap die volkeren moeten verenigen. De eerste figuur houdt zich daarbij vast aan het Kruis. De onderliggende golven geven weer dat de pelgrimstocht van het leven niet altijd over rustige wateren gaat. De hoop in het logo is verbeeld door het anker waar het kruis aan de onderkant in overgaat.

Het belang van jubeljaren voor het leven van de Kerk

Paus Franciscus noemt “het Jubeljaar altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk.” Hij herinnert eraan dat sinds het jaar 1300, toen het eerste Heilige Jaar plaatsvond “Gods heilige en getrouwe volk deze viering heeft ervaren als een speciale gave van genade, gekenmerkt door de vergeving van zonden en in het bijzonder door de mildheid als volledige weergave van de barmhartigheid van God.”

In de Kerk is een Jubeljaar, of Heilig Jaar, een belangrijke religieuze gebeurtenis. Een Jubeljaar is “gewoon” als het na de gebruikelijke periode van 25 jaar valt, en “buitengewoon” wanneer het wordt afgekondigd voor een buitengewone gebeurtenis. Het laatste gewone Jubeljaar vond plaats in het jaar 2000 tijdens het pontificaat van paus Johannes Paulus I.  In 2015 riep paus Franciscus een Buitengewoon Heilig Jaar van Barmhartigheid uit.

Na de zomer van 2022 komen de officiële Jubeljaar-website en gerelateerde app beschikbaar, twee hulpmiddelen bedoeld om gelovigen wereldwijd te helpen deel te nemen aan de activiteiten en evenementen tijdens het Jubeljaar. Er komen onder meer een kalender, een handvest, nieuwsberichten en praktische informatie beschikbaar in verschillende talen.

jubeljaar 2025 xl 700
Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

29
februari

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is een thuis­pro­ject voor seksuele opvoe­ding, samengestel...

Lees meer

27
februari

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

“Het is het vertrouwen en niets anders dan vertrouwen dat ons tot God brengt,” schrijft Theresia van Lisieux op 17 septe...

Lees meer

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is een thuis­pro­ject voor seksuele opvoe­ding, samengesteld door twee katholieke ouders en een priester. De educatieve brieven zijn een hand­vat voor ouders om op een liefde­volle manier met hun kind(eren) in gesprek te gaan over liefde, seksua­li­teit en vrucht­baar­heid. Bijvoorbeeld in de Week van de Lentekriebels (4 t/m 8 maart).

Het thuisproject wordt aanbevolen door mgr. Hendriks, bisschopreferent voor het Katholiek Onderwijs, en is voorzien van een voorwoord door mgr. Van den Hout. Aanleiding voor ‘Het Cadeau’ is de wens van ouders om jonge kin­de­ren te in­for­meren over thema’s als relaties en seksua­li­teit vanuit een katho­liek mens­beeld.

Lessen op veel scholen over deze thema’s, zoals tij­dens de Week van de Lentekriebels, sluiten vaak niet aan bij of staan haaks op wat gelo­vi­ge ouders hun kin­de­ren willen mee­ge­ven. ‘’Het project start vanuit de gedachte dat ieder kind, en dus ieder mens, geliefd en gewild is door God. Door zijn schep­ping heeft Hij een prach­tig plan in ons gelegd. Liefde, Leven en Lichaam horen daarin bij elkaar. Om dat plan te ont­dek­ken is ‘Het Cadeau’ ont­wik­keld’’, aldus de auteurs.

Kinder­deel

Het kin­der­deel van ‘Het Cadeau’ is rijk geïllustreerd en bestaat uit 10 brieven die kin­de­ren helpen zich­zelf te zien als een geschenk en een een­heid van lichaam en geest. Ze ont­dek­ken hoe die een­heid van lichaam en geest past in het plan van God voor ieder mens en hoe dat plan zich onder meer in de puber­teit ontvouwt. Elk kind kan zijn eigen exemplaar personaliseren door notities te maken en het boek als een geschenk voor zich­zelf te bewaren. Het taalgebruik sluit aan bij de bele­vings­we­reld van 10-12 jarigen. Elke brief sluit af met een Bijbelcitaat en een opdracht. Ouders bepalen zelf wanneer ze met hun kin­de­ren aan de slag gaan met het project, af­han­ke­lijk van de per­soon­lijke ont­wik­ke­ling van hun kind(eren).

Ouder­deel

Het ouder­deel van ‘Het Cadeau’ bevat een uit­ge­breide begrippen­lijst die samenhangt met de thema’s van liefde, relaties en seksua­li­teit, bezien vanuit het katho­lie­ke mens­beeld. Enkele voor­beel­den zijn: deug­den, huwe­lijk, schaamte, pornografie, sex­ting, na­tuur­lijke geboorte­rege­ling, draag­moe­der­schap, voorbehoeds­mid­de­len, enzovoort. Veel van deze thema’s staan niet in het kin­der­deel, maar worden ouders meegegeven omdat hun kin­de­ren deze onderwerpen  in het dage­lijks leven kunnen tegenkomen. Tips voor welke brief het beste bij een on­der­werp helpt ouders om met hun kind er over in gesprek te gaan. Het ouder­deel bevat ook andere tips voor seksuele opvoe­ding.

Auteurs

De auteurs van ‘Het Cadeau’  zijn Marieke Goes-Klein, Yvonne Koopman-Snep en priester Luc Simons. Meer in­for­ma­tie over de auteurs en het thuisproject is te vinden op de bijbe­ho­rende web­si­te: www.lileli.nl.  Of neem contact op via:  info@lileli.nl.

Flyer

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

29
februari

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is een thuis­pro­ject voor seksuele opvoe­ding, samengestel...

Lees meer

27
februari

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

“Het is het vertrouwen en niets anders dan vertrouwen dat ons tot God brengt,” schrijft Theresia van Lisieux op 17 septe...

Lees meer

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’


“Het is het vertrouwen en niets anders dan vertrouwen dat ons tot God brengt,” schrijft Theresia van Lisieux op 17 september 1896 aan haar medezuster Maria van het Heilig Hart. “Het is het vertrouwen” (C’est la confiance) is ook de titel van de apostolische exhortatie die paus Franciscus in 2023 vanwege de 150ste verjaardag van de geboorte van Theresia van Lisieux publiceerde. Deze exhortatie is nu in de Nederlandse vertaling te downloaden.

Theresia van Lisieux werd in 1873 als Thérèse Martin geboren in de Normandische plaats Alençon. Al vroeg ontdekte ze haar roeping tot de Karmel en ze vroeg op veertienjarige leeftijd, tijdens een bedevaart naar Rome, paus Leo XIII om op vijftienjarige leeftijd te mogen intreden in de Karmel van Lisieux. Ze kreeg deze toestemming. Ze overleed in deze Karmel op 30 september 1897. We kennen haar spiritualiteit vooral door haar autobiografisch werk ‘Geschiedenis van een ziel’, haar brieven en haar gedichten.

Het is het vertrouwen

De boodschap van paus Franciscus ‘Het is het vertrouwen’ over Theresia van Lisieux verscheen op 15 oktober, omdat op die dag de Kerk de gedachtenis van de heilige Teresia van Avila (1515-1582) viert en de paus duidelijk wil maken dat Theresia van Lisieux een vrucht is van de door Teresia van Avila ingezette hervorming van de Karmel.

In zijn tekst gaat paus Franciscus in op het leven, de spiritualiteit en de betekenis van Theresia van Lisieux. Typerend voor de spiritualiteit van Theresia is in de visie van paus Franciscus de kleine weg. Het is de weg van vertrouwen en liefde, die ook bekend staat als de weg van het geestelijk kindschap. Iedereen kan deze weg bewandelen, ongeacht zijn of haar levensstaat. Volgens Theresia van Lisieux is het niet nodig te groeien maar juist om klein te worden en zich veilig te weten in de armen van de Heer. Dit is “de zoete weg van de liefde die Jezus bereidt voor de kleinen en armen,” zo schrijft paus Franciscus, “het is de weg van het ware geluk.”

Theresia leefde, aldus de paus, in de zekerheid dat Jezus haar beminde en haar persoonlijk kende met een liefde alsof zij de enige was in de wereld. Volgens de paus is deze liefde de sleutel “tot haar verstaan van het Evangelie.” Ze dompelde zichzelf onder in het Evangelie en maakte zichzelf een tijdgenoot van Jezus met Jozef en Maria, Maria Magdalena en de apostelen. Op deze manier drong ze door tot het goddelijk Hart van de Heer.

Ze bracht de liefde in praktijk in de eenvoudigste dingen van het dagelijks leven en ze deed dit in verbondenheid met de Maagd Maria. In haar beleving was Maria de eerste die de kleine weg was gegaan.

Regen van rozen

In het geloofsleven van Theresia vond een verandering plaats. In de eerste periode van haar leven koesterde ze een diep verlangen naar de hemel. Later wenste ze niet de hemel voor zichzelf maar het goede voor iedereen. Ze schreef dat ze in de hemel niet passief kon zijn maar dat ze zich ook na haar dood wilde inzetten om de liefde van Jezus bekend te maken en ervoor te zorgen dat Hij geliefd werd. Zij schreef dat dit haar “regen van rozen” was. Het is het vertrouwen in God dat ons tot liefde brengt en ons vrijmaakt.

De paus merkt op dat in een missionaire Kerk de boodschap zich moet concentreren op het essentiële, op wat het mooist, het grootst, het aantrekkelijkst en tegelijkertijd het meest noodzakelijk is. De kern van die boodschap is “de schoonheid van de reddende liefde van God, geopenbaard in Jezus Christus die stierf en opstond uit de dood.” En hij zegt: “Uiteindelijk telt alleen de liefde.”

Theresia van Lisieux via Unsplash

Al kort na de dood van Theresia van Lisieux ontstond er binnen de Kerk een verering voor haar. Bekend is dat Moeder Teresa van Calcutta zich bij de keuze van haar kloosternaam liet vernoemen naar Theresia van Lisieux. Ook in Nederland zijn sporen van de verering van Theresia van Lisieux te vinden. In 1999 maakten haar relieken een rondreis door Nederland.

Theresia van Lisieux is – net zoals de heilige Franciscus van Assisi – geliefd bij gelovigen en ongelovigen. Ook de UNESCO erkent haar als een van de meest betekenisvolle personen voor de hedendaagse mensheid. Om haar 150ste geboortedag te herdenken, heeft deze organisatie een speciaal jaar aan haar gewijd.

Pausen en Theresia van Lisieux

Paus Franciscus geeft in de exhortatie een kort overzicht van haar plaats binnen het spreken van het leergezag.

 • Pius X (1903-1914) verklaarde kort na haar dood dat Theresia de grootste heilige van de moderne tijd zou worden.
 • Zijn opvolger, paus Benedictus XV, noemde haar eerbiedwaardig in het besef dat haar deugden belichaamd werden in de kleine weg van het geestelijk kindschap.
 • Paus Pius XI verklaarde haar op 17 mei 1925 zalig en in 1927 heilig. Hij riep haar tevens uit tot patrones van de missie.
 • Zijn opvolger, paus Pius XII, riep haar uit tot patrones van Frankrijk.
 • Paus Paulus VI herinnerde ons eraan dat hij gedoopt was op 30 september 1897, de dag van haar sterven. Bij gelegenheid van het eeuwfeest van haar geboorte in 1973 schreef hij een brief aan de bisschop van Bayeux en Lisieux.
 • Paus Johannes Paulus II bezocht de aan Theresia van Lisieux gewijde basiliek in deze plaats tijdens zijn eerste reis naar Frankrijk in 1980 en riep haar in 1997 uit tot kerklerares. Hij roemde haar als een deskundige in de wetenschap van de liefde.
 • Paus Benedictus XVI diepte deze lijn verder uit.
 • Paus Franciscus verklaarde, tijdens de synode over het gezin in 2015, haar ouders Louis Martin en Marie-Azélie Guérin heilig. In zijn catecheses schonk hij aandacht aan Theresia van Lisieux als een voorbeeld van apostolische ijver.
 • Lees de apostolische exhortatie “Het is het vertrouwen”

 • Dit artikel door Hans de Jong is eerder gepubliceerd op katholiekleven.nl. Foto’s: Nick Castelli via Unsplash. Op het glas-in-loodraam een afbeelding van vier vrouwelijke heiligen die kerklerares zijn: Teresa Benedicta, Teresa van Avila, Theresia van Lisieux en Catharina van Sienna in de St. Theresia van Lisieux kerk in Montauk, NY.
Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

29
februari

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is een thuis­pro­ject voor seksuele opvoe­ding, samengestel...

Lees meer

27
februari

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

“Het is het vertrouwen en niets anders dan vertrouwen dat ons tot God brengt,” schrijft Theresia van Lisieux op 17 septe...

Lees meer

Vieringen bisschop Van den Hout in de Goede Week en Pasen

Overzicht

Palmzondag,
24 maart, Bonifatiuskerk in Leeuwarden, 11.00 uur, Eucharistieviering

Chrismamis,
27 maart, Jozefkathedraal in Groningen 
*17.00 uur Voorafgaand aan de Chrismamis, jongerenprogramma
*19.00 uur Chrismamis

Paastriduum  en Pasen
28 maart, Witte Donderdagviering, 19.00 uur, Jozefkathedraal in Groningen
29 maart, Goede Vrijdagviering, 15.00 uur, Jozefkathedraal in Groningen
30 maart, Paaswake:
*19.30 uur, H. Michaelkerk in Emmeloord
*23.00 uur, Jozefkathedraal in Groningen
31 maart, Eerste Paasdag:
*9.30 uur, Eucharistieviering, Maria ten Hemelopnemingkerk in Wytgaard
*11.00 uur, Eucharistieviering, Bonifatiuskerk in Leeuwarden

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

29
februari

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is een thuis­pro­ject voor seksuele opvoe­ding, samengestel...

Lees meer

27
februari

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

“Het is het vertrouwen en niets anders dan vertrouwen dat ons tot God brengt,” schrijft Theresia van Lisieux op 17 septe...

Lees meer

Eucharistische gebedsestafette door Europa voor vrede en voor de synode

De Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) organiseert tijdens de Veertigdagentijd een gebedsestafette door Europa. Alle 39 Europese landen die aangesloten zijn bij de CCEE is gevraagd de mis op te dragen voor de synode en voor de slachtoffers van de oorlogen in Oekraïne en in het Heilige land.  De Nederlandse kerkprovincie is op zaterdag 9 maart aan de beurt.

Het gebed is op Aswoensdag, 14 februari van start gegaan in Albanië. Het gaat door heel Europa, en in Nederland wordt gebeden op 9 maart. De afsluiting vindt plaats op 28 maart in Hongarije. Het is voor de vierde keer dat de CCEE een dergelijke gebedsestafette, gericht op vrede, organiseert.

Meebidden voor vrede en voor de synode kan thuis, maar ook in alle Nederlandse bisdommen. Een eerste mis wordt ’s ochtends opgedragen in bisdom Den Bosch en de laatste missen voor de genoemde intenties vinden plaats in het Aartsbisdom Utrecht en bisdom Roermond. De volgorde is als volgt:

BisdomEucharistieviering: plaats en tijd
Bisdom Den Bosch 8.30 uur mis in de St. Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch. Celebrant: mgr. de Korte.
Bisdom Breda 10.30 uur in de H. Trudokerk, Molenstraat 9, te Zundert, aansluitend aanbidding tot 12.00 uur. Celebrant mgr. Liesen (e/o pastoor H. van Geel).
Bisdom Rotterdam 12.45 uur in de Kathedraal HH Laurentius en Elisabeth.Celebrant: mgr. Van den Hende.Voorafgaand aan de eucharistieviering is er vanaf 12.00 uur aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
Bisdom Haarlem-Amsterdam 17.00 uur in de H. Mariakerk in Bussum. Celebrant: mgr. Hendriks.
Bisdom Groningen-Leeuwarden 17.00 uur in de Sint-Jozefkathedraal, Engelse mis. Celebrant: pastoor Jellema.
Militair ordinariaat 17.30 uur in de St. Antonius van Paduakerk in Maastricht. Celebrant: mgr. De Jong.
Aartsbisdom Utrecht 19.00 uur in de St. Catharinakathedraal in Utrecht. Celebrant: kardinaal Eijk.Aansluitend aan de eucharistieviering is er aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
Bisdom Roermond 19.00 uur in alle dekenale kerken van het bisdom.

24 uur voor de Heer

Omdat 9 maart deels samenvalt met de “24 uur voor de Heer” op 8 en 9 maart 2024, is er in sommige bisdommen aansluitend op de mis voor de synode en voor vrede tijd voor (eucharistische) aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Eucharistische aanbidding is een gebedsvorm binnen de Katholieke Kerk waarbij het Allerheiligste wordt aanbeden. Vaak gebeurt dat geknield voor een Hostie in een monstrans op een altaar. Lees hier meer informatie.

De “24 uur voor de Heer” zijn sinds 2015 elk jaar onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. In 2015 nam paus Franciscus het initiatief op in de bul Misericordiae vultus, waarin hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde. Daarna is het elk jaar onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen.

Kijk voor verdere gebedsmomenten in de context van “24 uur voor de Heer” ook op de websites van de bisdommen.

Foto: Pixabay

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

29
februari

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is een thuis­pro­ject voor seksuele opvoe­ding, samengestel...

Lees meer

27
februari

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

“Het is het vertrouwen en niets anders dan vertrouwen dat ons tot God brengt,” schrijft Theresia van Lisieux op 17 septe...

Lees meer

Manifest

Op 4 oktober 2023 tijdens de landdag van de PWN hebben de 30 deelnemers een manifest samengesteld met als doel de pastorale zorg voor reizigers, Sinti en Roma binnen het parochiepastoraat onder de aandacht te brengen.
U kunt op bijgaande link klikken voor het het manifest: Manifest

Foto boven: René Haustermans leidt het tot stand komen van het manifest
Foto is gemaakt door pater Antoon Egging m.s.c.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

29
februari

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is een thuis­pro­ject voor seksuele opvoe­ding, samengestel...

Lees meer

27
februari

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

“Het is het vertrouwen en niets anders dan vertrouwen dat ons tot God brengt,” schrijft Theresia van Lisieux op 17 septe...

Lees meer

Bisschoppelijke brief bij gelegenheid van het begin van de Vastentijd 2024 van bisschop C.F.M. van den Hout

Ommekeer

Een van de geheimen van de rozenkrans – ik bedoel een van de geheimen van het licht – luidt als volgt: Jezus verkondigt het Koninkrijk Gods en roept op tot bekering. “Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: ‘Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij’.” (Matteüs 4,17). De komst van het Koninkrijk Gods en de oproep tot bekering zijn twee kanten van dezelfde medaille. De komst van Christus naar ons toe vraagt dat wij ons naar Hem toe bewegen. Zijn komst en onze ommekeer. “Zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben” (Lucas 15,7). Jezus spreekt over de ‘rechtvaardigen’ ietwat cynisch: zij die van zichzelf menen geen bekering nodig te hebben.

Ommekeer geleidelijk of ineens

Als het Koninkrijk Gods nabij komt is het zaak dat wij ons daarop voorbereiden en ons de richting op begeven vanwaar het naar ons toekomt, van de kant van God. Als Jezus in ons leven komt stemmen wij ons op Hem af. Bekering is ommekeer, een andere kant op kijken, naar God kijken, en je geloof in Hem weer centraal stellen, opnieuw voor Hem kiezen. Jezelf omkeren kan niet volledig op eigen kracht. Het is ook een genade van God die je naar Zich toe trekt en je doet omkeren. Soms gaat een ommekeer geleidelijk en onbewust en besef je pas achteraf dat een bepaalde gebeurtenis of een bepaald woord een verandering in je leven teweeg heeft gebracht en je leven christelijker heeft gemaakt. ‘Christelijk’ bedoeld als ‘meer op Christus gericht’. Soms wordt iemand geraakt zodanig dat hij beseft niet op dezelfde voet door te kunnen gaan.

Je opnieuw op Christus richten

Ommekeer is op niet op de eerste plaats een morele ommekeer, alhoewel we dat er niet los van kunnen zien. Allereerst gaat het om ‘jezelf tot Christus keren’. Bij het lezen van het evangelie komen we in contact met Christus zelf en met wat Hij gezegd en geleerd heeft. Lees zelf het evangelie en beluister het in de zondagsviering. Laat de woorden tot je doordringen, neem ze op in je hart en overdenk ze. De preek is bedoeld om u daarbij te helpen, maar het kan de eigen omgang met Jezus’ woorden niet vervangen.

Terug naar de oorspronkelijke bedoeling

Ommekeer is ook terugkeer naar de oorspronkelijke bedoeling en naar je oorspronkelijke motivatie en intuïtie. Zeker als je het doopsel bewust op volwassen leeftijd hebt ontvangen kan je terugkeren want je kunt afgedwaald zijn. Er dringt zich een besef op: hoe ben ik hier terecht gekomen? Wat is er allemaal in mijn leven gebeurd? Was dat wel goed? Als je als kind bent gedoopt is de beleving natuurlijk anders, maar het idee van terugkeren naar de bedoelingen van toen blijft actueel. Waarom hebben mijn ouders mij laten dopen? Heb ik daaraan beantwoord? Heb ik hen teleurgesteld?

Wordt andere mensen

Sint-Paulus spreekt in zijn brief aan de Romeinen over de relatie met de wereld: “Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat

om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt’ (12,2). Er is een zekere spanning tussen de wereld en de Kerk. Die spanning is er altijd geweest, maar heeft in onze tijd weer een nieuwe dimensie gekregen. Het gaat niet alleen om het concrete morele leven maar ook om wel of niet in God geloven, wel of niet gevoelig zijn voor geestelijke zaken. Onlangs volgde ik op televisie een documentaire over ouder worden. Aan het einde van de uitzending kwam er een doodskist in beeld en de presentator zei iets in de trant van: “Dit is uiteindelijk de bestemming van ons allemaal; we kunnen niet blijven leven want er is geen plaats en er is geen geld.” Ik vond dit een schokkende opmerking, en ik heb het vermoeden dat veel kijkers en ook de presentator zelf nauwelijks beseffen wat er werd gezegd. Ik trek uit deze opmerking ook de conclusie dat wij als moderne mensen nauwelijks nog kunnen spreken over geestelijke zaken en dat alle onze keuzen en beslissingen gebaseerd zijn op wat nuttig is. Hier komt een spanning naar boven die Sint-Paulus bedoeld als hij zegt dat we ons gedrag niet af moeten stemmen op deze wereld.

Ommekeer van de parochie

Bekering en ommekeer is niet alleen iets voor ons persoonlijke leven, maar ook voor de Kerk en de parochie als geheel. In 2020 heeft de Congregatie voor de Clerus in Rome een document gepubliceerd, goedgekeurd door paus Franciscus, met als titel: De pastorale bekering van de parochie in dienst van de evangelisatie van de Kerk. De inhoud past helemaal bij de overtuiging die paus Franciscus wil uitdragen: de parochie moet niet in zichzelf gekeerd zijn, maar naar buiten gericht. En zich naar buiten richten doet ze op het moment dat ze zich meer op Christus richt. Zich meer op Christus oriënteren betekent dat je je meer op de mensen richt, vooral op de gemarginaliseerden. Missie is het leidend principe voor vernieuwing.

Binnen de structuur die de parochie biedt

Het document denkt dat deze nieuwe oriëntatie kan binnen de structuur van de parochie zoals die in het kerkelijk recht is voorgegeven. De gestalte van de parochie kan veranderen en dat proces is al decennia lang aan de gang. Zestig jaar geleden zag de parochie er heel anders uit: een kerk met een r.k. basisschool, een verenigingsgebouw, een eigen pastoor en een bestuur en met vastomlijnde geografische grenzen. Deze situatie bestaat niet meer. Een priester moet zich verdelen over meerdere kerken. Per kerk is er een locatieraad en het bestuur is verantwoordelijk voor het geheel. Parochiegrenzen hebben nauwelijks nog betekenis. Veel gelovigen zoeken een kerk die bij hen past.

Veertigdagentijd

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en heroriëntatie. Christus hoort in het centrum van ons denken en doen een plaats te hebben. Dit geldt voor ieder van ons persoonlijk en van ons allen gezamenlijk. Daaruit volgt dat Jezus’ woorden voor ons van grote waarde zijn, of zouden moeten zijn. Dat we zijn woorden niet verdraaien maar met een open geest tot ons nemen, en dat we ons iets door Hem laten gezeggen. De liturgie van de Kerk noemt de Veertigdagentijd een gunstige tijd, een tijd die je niet verloren mag laten gaan, maar juist moet benutten. De Kerk gééft ons die tijd.

Mede namens de beide vicarissen wens ik u een gezegende voorbereidingstijd op Pasen.

Groningen, 14 februari 2024 Aswoensdag

Dr. C.F.M. van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

29
februari

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is een thuis­pro­ject voor seksuele opvoe­ding, samengestel...

Lees meer

27
februari

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

“Het is het vertrouwen en niets anders dan vertrouwen dat ons tot God brengt,” schrijft Theresia van Lisieux op 17 septe...

Lees meer

Landelijke handreiking voor synodale gesprekken


“Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?” De komende twee maanden kunnen parochies, religieuzen, katholieke lekenbewegingen en katholieke maatschappelijke organisaties hierover in gesprek. De vraag wordt hen voorgelegd vanwege de tweede fase voor de Bisschoppensynode over synodaliteit.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit die is opgericht door de Nederlandse Bisschoppenconferentie en die een brede samenstelling heeft, maakte een landelijke handreiking voor de gesprekken die nu gevoerd kunnen worden.

Vanuit de synodevergadering in oktober 2023 zijn een aantal punten naar voren gekomen, waarover in de Kerk verder nagedacht moet worden. Deze zijn beschreven in het zogeheten Synthese-document. Dit document is vertaald naar het Nederlands (november 2023) en er is nu ook een samenvatting gemaakt.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit beveelt aan om vooral de vier volgende thema’s te bespreken:

 1. 1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
  2. Vorming in een missionaire Kerk;
  3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;
  4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

  De Landelijke Werkgroep Synodaliteit heeft om het gesprek hierover te vergemakkelijken per onderwerp een gesprekssheet gemaakt. Telkens is er een korte inleiding met vragen voor het synodale gesprek. Men kan ook ingaan op de andere onderwerpen uit het internationale synthese-document.
Snapshot een synodale ervaring

De wijze van gesprek die wordt voorgesteld, en waarover de landelijke handreiking ook uitleg geeft, is “het gesprek in de Geest”. “Een synodaal gesprek is gebaat bij ontvankelijkheid, we proberen goed naar elkaar te luisteren. Het is geen debat waarbij we willen bewijzen wie gelijk of ongelijk heeft”, aldus de handreiking. “Wat echt belangrijk is, is dat we proberen te ontdekken wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft, en wat wij elkaar vanuit die ervaring te vertellen hebben. Gebed en stilte zijn nodig in dit proces van onderscheiding.”

Parochies, religieuzen, katholieke lekenbewegingen en katholieke maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om een kort verslag te maken van hun gesprekken en dit in te sturen. Per brief zijn zij geïnformeerd over het mailadres dat zij hiervoor kunnen gebruiken. De uiterste datum voor inzendingen is 15 april. Bisschoppenconferenties wereldwijd zijn namelijk gevraagd om in mei verslag te doen aan het synodesecretariaat in Rome.

 • *Parochies kunnen mailen naar hun bisdom
 • *Religieuze instituten kunnen mailen naar de KNR
 • *Katholieke lekenbewegingen kunnen mailen naar de secretaris van de bijeenkomsten van de katholieke lekenbewegingen
 • *Katholieke (maatschappelijke) organisaties kunnen mailen VKMO – Katholiek Netwerk

Naast de landelijke handreiking zijn op dit moment ook twee video’s beschikbaar die een indruk geven van het synodaal gesprek. Aanvullend materiaal is te vinden op de websites Luisterend op Weg en rkkerk.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het synodale proces alsmede de Nederlandse vertaling van het synthese-document, de samenvatting, maar ook het bijgevoegde document. De website van het Algemeen Secretariaat voor de Synode met alle synodedocumenten en informatie over het proces is: synod.va.

Downloads

Foto’s: katholiekleven.nl.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

29
februari

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is een thuis­pro­ject voor seksuele opvoe­ding, samengestel...

Lees meer

27
februari

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

“Het is het vertrouwen en niets anders dan vertrouwen dat ons tot God brengt,” schrijft Theresia van Lisieux op 17 septe...

Lees meer

Beleef de Veertigdagentijd en Pasen bewust en vind informatie en inspiratie op Vier.nu

Woensdag 14 februari begint in 2024 de Veertigdagentijd. Het is dan Aswoensdag en in de kerken krijgen de gelovigen een askruisje aangebracht op het voorhoofd.  Op de website over de christelijke hoogfeesten, vier.nu, is een artikel te vinden met uitleg over de betekenis van Aswoensdag en het askruisje. De website biedt daarnaast nog meer informatie en inspiratie om de Veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven en mee te vieren in de eigen parochie.

Viernu Pasen banner 1000x667

Een belangrijke link op vier.nu gaat dan ook naar de webpagina ‘zoek parochie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen vindt men het adres en de websitelink van de eigen parochie. Op de parochiesite is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er in de Veertigdagentijd en met Pasen wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.

Veertigdagentijd

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen.

De site vier.nu biedt onder meer kernbegrippen van de Veertigdagentijd en Pasen, informatie over de verschillende vieringen en tradities, een kleurplaat voor kinderen, tips voor het maken van een Palmpasenstok en meer. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal en ook andere hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar een plek.

Het artikel over Aswoensdag en het askruisje leest u op hier op vier.nu.

Kijk via bijgaande link de video met uitleg over Vier.nu in minder dan 1 minuut:
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2023/03/PR05_RKK-Viernu-Promo-Paasvariant.mp4?_=1

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

29
februari

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is een thuis­pro­ject voor seksuele opvoe­ding, samengestel...

Lees meer

27
februari

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

“Het is het vertrouwen en niets anders dan vertrouwen dat ons tot God brengt,” schrijft Theresia van Lisieux op 17 septe...

Lees meer

Webinar 14 maart 2024: Werken aan het nieuwe verbond. De bal ligt bij ons!

Als ontwikkelingsorganisatie zien we bij Vastenactie dagelijks hoe de drang naar groei en ontwikkeling ten koste gaat van de meest kwetsbare mensen én van natuur en milieu. Dat raakt diep. We voelen ons daarin gesteund door paus Franciscus en zijn dringende oproepen tot actie. Wat we nodig hebben is een nieuw verbond tussen ons en de wereld waarin we leven!

Op 14 maart, van 15 uur tot 17 uur, organiseert Vastenactie in samenwerking met de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch een webinar om samen na te denken hoe dit nieuwe verbond concreet gestalte te geven. Het webinar wordt gesteund door de Laudato-Si Alliantie Nederland en het VKMO.

Programma
Mgr. De Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch, zal de opening verzorgen. Walter Barraza, leider van het inheemse volk Tonokoté in Argentinië, deelt met ons wat de gevolgen zijn van klimaatveranderingen en grootschalige economische ontwikkeling voor zijn volk en voor de grond van hun voorouders.

Veel mensen denken na over nieuwe economische modellen, waarbij eindeloze groei niet per se het ultieme doel is, maar waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van de aarde en het welzijn van alle mensen. Theoloog Erik Borgman zal dit nieuwe verbond tussen mens en wereld in een theologisch perspectief plaatsen. Journalist Hella van der Wijst deelt met ons inspiratie uit haar tv-gesprekken met bijzondere mensen in binnen- en buitenland over natuur, duurzaamheid en de rol van de mens daarin. En welke actie onderneemt Hella in haar eigen dagelijkse leven?

We hebben veel ruimte voor vragen en uitwisseling ingebouwd in het programma. We sluiten af met een kort bezinningsmoment.

Meer weten en aanmelden
Luister en praat mee! Reserveer 14 maart alvast in uw agenda. Aanmelden? Kijk op www.vastenactie.nl/webinarnieuwverbond

Praktisch
Datum: 14 maart 2024
Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur
Deelname: gratis
Vorm: online webinar via Zoom

vastenactie 1
Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

29
februari

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is een thuis­pro­ject voor seksuele opvoe­ding, samengestel...

Lees meer

27
februari

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

“Het is het vertrouwen en niets anders dan vertrouwen dat ons tot God brengt,” schrijft Theresia van Lisieux op 17 septe...

Lees meer

Geslaagd Carnavalsschaatsen!

Carnaval. Misschien (over het algemeen) niet heel groots gevierd hier in het noorden, maar toch zaten er afgelopen 11 februari vijftig jongeren in de kerkbanken van Leeuwarden, waarvan een groot aantal verkleed. Het was tijd voor een jongerenactiviteit!

Om 11 uur zaten de jongeren klaar in de Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden om de Mis te vieren, met hoofdcelebrant Mgr. van den Hout. Vervolgens gingen de jongeren samen lunchen om nog even wat energie binnen te krijgen voordat ze lekker sportief bezig gingen op het ijs. Onder het genot van een lekker broodje leerde de (grote) groep elkaar kennen. Ook werd er een spel gedaan met wol om de namen te leren, wat nog een uitdaging bleek met zoveel mensen.

Toen het eindelijk tijd was om naar de schaatsbaan te gaan, kleedden een aantal mensen zich nog om in hun kostuum en daarna konden we dan vertrekken naar de Elfstedenhal.

Daar aangekomen konden de mensen die nog geen schaatsen hadden schaatsen huren en dan lekker het ijs op! Er werd op allerlei manieren genoten van het ijs: sommigen gingen rondjes schaatsen op de grote 400m baan, anderen gingen naar de ijshockeybaan om gewoon rustig een beetje rond te schaatsen en te kletsen.

Ondertussen was er voor de ouders een catechese, gegeven door de bisschop.

De jongeren gingen na een intensieve middag weer naar huis, waarschijnlijk lekker moe en rustig door het schaatsen.

Gelukkig hoeven ze niet lang te wachten voor de volgende activiteit, aankomende 27 maart is de Chrismamis in Groningen, waarin de oliën worden gezegend die dit jaar gebruikt zullen worden bij ziekenzalvingen, vormselvieringen en bij de zegening van geloofsleerlingen.

Voorafgaand aan de Mis zullen de jongeren (12-35) een catechese krijgen en samen eten. Een bijzondere ervaring die zeker niet te missen valt, en een goede voorbereiding op Pasen! Geef je dus snel op met de link: https://bisdomgl.nl/evenementen/chrismamis-27-maart-2024/

Natuurlijk komt er ook weer een tienerweekend aan! Van 26-28 april zal er weer een tienerweekend plaatsvinden in Heiloo voor tieners van 12-18 jaar. Dit weekend is compleet met spelletjes, sport, gezelligheid, maar ook het ontmoeten van zusters, catechese en de Mis. Geef je snel op via de link: https://docs.google.com/forms/d/1o6Xehc9wTYE1AL376T7hT0htaL2oy7NOEn-DZzj1L6M/viewform?edit_requested=true

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

29
februari

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is een thuis­pro­ject voor seksuele opvoe­ding, samengestel...

Lees meer

27
februari

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

“Het is het vertrouwen en niets anders dan vertrouwen dat ons tot God brengt,” schrijft Theresia van Lisieux op 17 septe...

Lees meer