Criteria m.b.t. onderscheidingen

Dit betreft criteria m.b.t. pauselijke ridderorden, en pauselijke en bisschoppelijke onderscheidingen, die in ons bisdom toegekend kunnen worden. Deze criteria kunnen gebruikt worden om te bepalen wie in ons bisdom waarvoor in aanmerking komt.

Van ‘laag’ naar ‘hoog’:

 

BISSCHOPPELIJKE ONDERSCHEIDING

Bonifatiuspenning (aanvraagformulier)

 • voor christelijke leken
 • die zich gedurende minimaal 10 jaar
 • met grote inzet en met bijzondere kwaliteiten
 • hebben ingezet voor kerk en samenleving
 • binnen een parochie en/of een katholieke maatschappelijke organisatie  

 

PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Pro Ecclesia et Pontifice

 • voor praktiserende katholieken
 • die zich gedurende minimaal 20 jaar
 • met grote inzet en met bijzondere kwaliteiten
 • hebben ingezet voor kerk en samenleving
 • op minimaal interdiocesaan niveau

 

PAUSELIJKE RIDDERORDEN

 

Orde van de H. Paus Sylvester

 • voor christelijke leken
 • die zich gedurende minimaal 20 jaar
 • met grote inzet en bijzondere kwaliteiten
 • hebben ingezet voor de verspreiding van het geloof
 • op minimaal kerkprovinciaal niveau

 

Orde van de H. Gregorius de Grote

 • voor personen
 • die zich gedurende minimaal 25 jaar
 • met grote inzet en met bijzondere kwaliteiten
 • hebben ingezet voor kerk en samenleving
 • op minimaal kerkprovinciaal niveau