Kernteam Wereldjongerendagen spreekt met inhoudelijke partners

“Wie ben jij? Wat is je maatschappelijke betrokkenheid? En wat doet het ertoe dat je gelovig bent?” Met die vragen schetst Astrid Bakker de inhoudelijke insteek van de komende Wereldjongerendagen (WJD) in Panama. Deze zal logisch worden verbonden met het voorbeeld van Maria. Want het thema dat paus Franciscus koos voor deze WJD is: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord (Lucas 1, 38).

Lees verder

AYR-FR-1

Vormselweekends 2018 en 2019

vrijdag 9 november 2018

Terug van weggeweest: weekend voor vormelingen
Are You Ready, Vormselweekends

Net als voor enkele jaren wil het bisdom vormelingen een weekend aanbieden. Een weekend waarin ze anderen ontmoeten die gevormd willen worden. Jongeren zullen een deel van de begeleiding verzorgen. De twee weekends in Appelscha waaruit u komend schooljaar kunt kiezen zijn geschikt voor alle vormelingen. Mooi om het in te passen in de voorbereiding in uw parochie.

AYR-FR-1

Jongeren nemen de vormelingen op sleeptouw. Bisdom-team in opbouw.

Het is de bedoeling dat we voor de eerste weekends gebruik maken van de kundigheid van het Are You Ready team, dat in diverse bisdommen weekends begeleidt. Jongeren uit het hele land komen ons helpen. Intussen lopen een aantal jongeren uit ons eigen bisdom mee, om vanaf 2020 zelf die taken op zich te nemen. De vormelingen vinden het inspirerend en motiverend om naast de vertrouwde leiding van hun eigen vormselproject (ook zij kunnen meedoen) te ontdekken dat er jongeren zijn die het mooi vinden om bezig te zijn met geloof en kerk. Ze zijn niet de enigen die willen geloven!

Wie doet er mee?

Wij denken dat het min of meer vanzelfsprekend is dat alle vormelingen in de loop van hun project een keer meedoen met een vormselweekend van het bisdom. Het weekend is ook geschikt voor vormelingen van het afgelopen jaar. Er wordt rekening gehouden met de uiteenlopende leeftijd van de vormelingen in ons bisdom, zodat het niet ‘te kinderachtig’ of ‘te hoog gegrepen’ is. Het is de bedoeling dat de bisschop of de andere vormheren van het bisdom voorgaan in de afsluitende viering op de zondagmiddag. Ook individuele vormelingen kunnen zich aanmelden en worden snel opgenomen in een deelgroepje van hun eigen leeftijd.

Appelscha

We zullen te gast zijn in de mooie groepsaccommodatie van de familie Nijsingh in Appelscha. Onlangs waren we ook voor ons eerste jongerenweekend naar volle tevredenheid te gast op deze locatie.

De kosten voor de weekends van 2018 zijn vastgesteld op €35 per vormeling.

Najaar 2018 & voorjaar 2019

In het najaar wordt het eerste vormselweekend van 9-11 November gehouden. De Martinusdag verhuist in elk geval naar een nog nader te noemen datum. Begin Februari 2019 is dan het tweede weekend. De weekends zijn identiek wat u een mogelijkheid geeft om te kiezen. Als een start? Als finish? Ook halverwege of als ‘reünie’ na het vormsel zijn mogelijkheden.

Bezoek

Meer informatie kunt u krijgen bij Piet Timmermans, de dienstverlener voor catechese en jongeren. U kunt hem ook uitnodigen om uw groep te bezoeken. Hij komt graag met een paar jongeren van het nieuwe bisdom-team naar de groep voor een kennismaking en om vragen van vormelingen, ouders of anderen te beantwoorden. We hopen dat u dit aanbod een goede plaats kunt geven in uw eigen voorbereiding. Graag tot ziens bij een van de Are You Ready weekends!

info: p.timmermans@bisdomgl.nl, app: 06-24863901- www.bisdomgl.nl – aanmelden: l.winter@bisdomgl.nl

Verslag van de Martinusdag 2017

Martinusdag met Bisschop van den Hout.

Bisdom-activiteiten voor vormelingen hebben inmiddels al een hele traditie in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Het belang van jongerenwerk wordt er mee onderstreept: jongeren zijn immers de kerk van nu en van de toekomst. In februari zal het bisdom daarom een ‘Are You ready-vormselweekend’ organiseren in Appelscha voor alle vormelingen van het bisdom.

DISCO-BISSCHOP-4De Martinusdag begon met een viering met de beide vicarissen en bisschop Ron van den Hout, die ook nog op 11 november, de dag van Sint Martinus, jarig bleek te zijn. Met het thema ‘heiligegeest.com’ probeerde het Martinusdag-commissie aan te sluiten bij het levensgevoel van vandaag. Er waren vier filmpjes (Aarde, Water, Lucht en Vuur) waarin de betekenis van de Heilige Geest voor elke dag zichtbaar werd gemaakt. Na de viering moest iedereen met een mobieltje inloggen op een website. Zo werd hun kennis over het bisdom en het geloof op een super moderne wijze in beeld gebracht: met een klik op hun telefoon kwam direct op het scherm wie het antwoord goed had en werd al na tien minuten de winnaar bekend! Een mooie manier om jongeren bij het geloof te betrekken.

MARTINUSDAG-5Tijdens de lunch onderhield de bisschop zich met een groep jongeren van de Norbertus parochie in Oost Groningen, waar Remco Hoogma stage loopt. Zonder enige gêne vroegen de kinderen hem het hemd van het lijf…

Daarna gingen de vormelingen in groepen uiteen om onder begeleiding van de bisschop, diverse priesters van het bisdom en de jongerenwerker Piet Timmermans door te praten over hoe je merkt dat de H. Geest in je leven helpt. Daarna volgden nog creatieve/sportieve workshops en een prachtig en heel stil einde.
Tekst: Marlies Bosch

Een kleine foto impressie van een dag waar onze vormelingen van 11-16 jaar elkaar konden leren kennen en veel inspiratie opdeden.

MARTINUSDAG-2

MARTINUSDAG-8

MARTINUSDAG-13MARTINUSDAG-33_preview

7d12567d-0fff-4c6b-9211-caf4fa863f6c

Vragenlijst bisschoppensynode over jongeren naar parochies gestuurd

In oktober 2018 wordt in Rome de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Ter voorbereiding van deze synode wordt aan parochies wereldwijd gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze lijst is opgenomen in het Voorbereidend Document voor de synode. De Nederlandse Bisschoppenconferentie verstuurt de lijst en het Voorbereidend Document via de gebruikelijke weg via de bisdommen aan de pastorale teams in de parochies. Lees verder

3f1060a0-ab7a-4571-a64c-f4c329f747dd

Lineamente ‘Jongerensynode 2018’ vastgesteld

In Rome werden op 13 januari, in aanwezigheid van twee jongeren, de 22-pagina’s tellende Lineamente (het voorbereidende document met suggesties voor onderwerpen) voorgesteld van de bisschoppensynode in 2018 die gewijd zal zijn aan de gelovige jongeren, in het bijzonder 16- tot 29-jarigen. Lees verder

Bisschop met jongeren de straat op in Heerenveen

Op Palmzondag 20 maart j.l. kwamen jongeren over de hele wereld in kleine en grote groepen samen om de wereld jongeren dag te vieren. In Heerenveen was dat een kleine groep vanuit het hele Bisdom (klik hier voor een filmverslag). De jongeren hadden vertrekkend bisschop de Korte uitgedaagd om met hen de straat op te gaan om voorbijgangers te vragen over waar zij mee bezig zijn in de goede week en met Pasen. Lees verder