Skip to content

WJD Home op Ameland: College Tour vragen aan de bisschop

Op zondag 29 januari jl., tijdens het jaarlijkse WJD@Home weekend, vierden bijna 70 jongeren uit heel Nederland samen met bisschoppen en parochianen de eucharistie in de Sint-Clemenskerk van Ameland. Bisschop Van den Hout was hoofdcelebrant en verzorgde de homilie tijdens de viering. Aanwezig waren verder de bisschoppen Van den Hende en Mutsaerts. ‘s Middag was een College Tour, waarbij mgr. Mutsaerts vragen beantwoordde en met jongeren in gesprek ging.

De jongeren stelden vragen als: wie is voor u een bijzondere heilige? Wat is de betekenis van het staan en zitten en knielen in de mis? Waarvan heeft u er het meest: rozenkransen of bijbels? Ook vroegen ze naar de belangrijkste gave van de Heilige Geest. “Een belangrijke gave vind ik de gave van wijsheid en verstand”, antwoordde de bisschop. Later in het gesprek ging hij verder in op geloof en ratio, verwijzend naar de encycliek ‘Fides et ratio’ van paus Johannes Paulus II.  “De Kerk heeft voor het geloof Bijbelse en historische argumenten, en ook rationele argumenten”, zegt de bisschop.

WJD home jan 2023
Jonge misdienaars van de parochie assisteren in de eucharistieviering op zondag. (Foto: Ramon Mangold)

“Hoe kan ik Jezus ontvangen in mijn hart?” was een andere vraag. Daar sprak de bisschop  uitgebreid over. De mens is geschapen voor het geluk, zei hij. “De weg naar het geluk is de weg die Jezus wijst. Die weg is niet makkelijk. Jezus vraagt heel wat van ons. Het komt neer op een paar dingen: vergevingsgezind, alles wat je bezit en niet nodig hebt aan een ander geven, en volmaakt wezen. Dan zul je denken: wie kan daar nou aan voldoen? Maar dan mogen we ook denken aan de parabels die Jezus vertelt over de verloren zoon, het verloren schaap en de vrouw die een drachme kwijt is en het hele huis overhoop haalt om die terug te vinden. God zoekt ons. We zijn Hem alles waard. Een drachme is echt maar weinig waard. Als de vrouw het muntje terugvindt, nodigt ze mensen uit om dat te vieren en dat feest kost haar veel meer. Ook het weinige is God veel waard zegt Jezus. En als het erom gaat hoe je Jezus kunt ontvangen in je hart, laat dat dan niet afhangen van je gevoel. Gevoelens komen en gaan. Het is natuurlijk fijn als je, zoals op deze dagen, een goed gevoel hebt bij de vieringen. Maar hou het ook vol als je dat gevoel niet hebt.”

WJD jan 2023 2
Bisschop Mutsaerts beantwoordt vragen van jongeren tijdens de College Tour. (Foto: Ramon Mangold)

Hoe ga je als Kerk om met materiële rijkdom, terwijl er armoede is in de wereld? Wat is de balans tussen naastenliefde en luxe? “Mensen zoeken het geluk en zoeken dat vaak in rijkdom, in aanzien, of in dingen te vertellen hebben”, zegt de bisschop. “Maar denk aan de zaligsprekingen van Jezus; die zijn altijd gericht op de ander. Kernachtig geformuleerd: zoek niet het geluk voor jezelf, want je zoekt je een ongeluk. Draag bij aan het geluk van anderen en dan zal het geluk ook in jouw leven komen.”

“Hoe ga ik om met leefregels van de Kerk waar ik me niet in kan vinden?” was een andere vraag. Bisschop Mutsaerts: “Regels zijn er niet om de regels. Dat is in het verkeer zo en ook in de Kerk. In de Kerk zijn er de tien geboden en er is het gebod van liefde tot God en de naaste. Regels in de Kerk hebben te maken met de opdracht van Christus en ze zijn gericht op ons geluk.”

wjd jan 2023 3
In de kerk ontvingen alle deelnemers persoonlijk de zegen van een van de bisschoppen. (Foto: Ramon Mangold)

Op zondagmiddag kwamen de jongeren nog eenmaal samen in de kerk voor een afsluiting van het WJD-weekend met gebed. De laatste liederen werden gezongen en in het bijzonder werd het WJD-lied van Lissabon gezongen. De jongeren kwamen één voor één naar voren en ontvingen persoonlijk de zegen van een van de bisschoppen. Na de groepsfoto voor de Clemenskerk liep iedereen in vijftien minuten naar de veerboot om de oversteek terug over de Waddenzee te maken. Op het vasteland van Holwerd wachtten de bussen die hen naar de opstapplekken in de bisdommen brachten waar de jongeren door familie werden opgehaald.

Kijk ook de livestream van de eucharistieviering van zondag 29 januari

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juli

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Op donderdag 15 augustus a.s. – hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – is om 11.00 uur de afscheidsviering van bisschop ...

Lees meer

10
juli

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris gepubliceerd. Het betreft het wer...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *