Skip to content

Steun voor Wereldjongerendagen in Lissabon

Van 26 juli tot en met 8 augustus a.s. reizen katholieke jongeren uit de hele wereld naar de Portugese hoofdstad om samen te komen met paus Franciscus. Zelf ben ik in 1989 als seminarist bij de Wereldjongerendagen geweest van Santiago de Compostella. In de parochies waar ik daarna werkte, liet ik het jongerenpastoraat altijd over aan mijn kapelaans. Zij gingen dan mee naar de jongerendagen in Keulen, Parijs, Sydney enz.. Ik bleef thuis. Dit jaar ga ik weer mee, omdat ik nu het hele jaar door meer bij de jeugd betrokken ben. Dankzij activiteiten van ons Jongeren Platform en door vormselvieringen in parochies. Vanuit het bisdom hebben we een eigen reis georganiseerd. We richten ons op 51 personen, dat is een  volle bus! Informatie over deze WJD-reis vindt u elders.

Waar het mij nu om gaat is het volgende. Bent u in de gelegenheid om deze jongerenreis financieel te steunen? In de folder staat een geschat bedrag van € 1.450 per persoon, alles inbegrepen. Dat is een fors bedrag, en dat moet naar beneden. Want de jongeren betalen natuurlijk zelf ook.  De eerste donaties zijn binnen, waardoor er al € 200 vanaf gaat. Maar dat is niet voldoende. Natuurlijk zoekt elke jongere ook in zijn of haar eigen kring naar financiële steun. Maar ik wil op deze plek graag ook op u een beroep doen om de jongeren collectief te steunen. We weten uit ervaring hoe de WJD veel indruk maken op hen die het meemaken. De ontmoetingen met zoveel katholieke geestverwanten, onderweg ernaar toe en tijdens vieringen ter plaatse, zijn onvergetelijk en het begin van nieuwe vriendschappen. 

Tijdens de chrismamis op woensdag 5 april in de H. Dominicus in Leeuwarden zijn jongeren aanwezig, net als vorig jaar in de St. Jozefkathedraal te Groningen. Er wordt dan een tweede collecte gehouden bij de uitgang. Maar u kunt natuurlijk uw donatie ook overmaken op rek.nr. NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen, o.v.v. Wereldjongerendagen 2023.

Het is belangrijk dat jongeren elkaar ontmoeten en dat ze dat doen vanuit het geloof en de Kerk. Als inspiratiebron voor hun geloofsleven. In hedendaags katholiek Nederland kom ik regelmatig medewerkers tegen die in hun jonge jaren deelnamen aan de Werkgroep Katholieke Jongeren, of aan de Wereldjongerendagen. Die bijeenkomsten hebben voor hen dus veel betekenis gehad. Ze vonden hun weg in de Kerk. Wilt u de jeugd van nú steunen? Namens de deelnemers, heel veel dank voor uw gebed en uw gaven.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Foto: Marlies Bosch

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juni

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar...

Lees meer

07
juni

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Deze lessenserie is een laagdrempelige kennismaking met wat geloof, bijbel en kerk voor je kan betekenen. Over levensvragen ...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *