Skip to content

Armoede, migranten en missie vragen levensstijlverandering: actuele oproepen van Paus Franciscus in de mondiale samenleving

De toekomst van kerk en wereld vraagt een levensstijlverandering, vooral bij het welvarend deel van landen en volken. Bij gelegenheid van drie Werelddagen van de rooms-katholieke kerk in dit najaar, respectievelijk voor Migranten en vluchtelingen (25 september), Wereldmissiedag (22/23 oktober) en Werelddag van de Armen (13 november), presenteert paus Franciscus vergaande boodschappen over economie, samenleving en missionair kerkzijn.  

migranten 2

Migranten

Migranten en vluchtelingen betekenen niet alleen een tijdelijke vraag naar barmhartige hulp, maar kunnen een verrijking zijn voor de sociale en economische groei van landen waar ze ontvangen worden, vanwege  ‘’hun werk, opofferingsgezindheid, jeugd en enthousiasme’’. Doelgerichte programma’s voor opvang en integratie maken die bijdrage groter: ‘’Het gaat om een enorm potentieel dat erop wacht aangewend te worden als daarvoor de gelegenheid wordt geboden. (…..) Gods plan is wezenlijk inclusief en plaatst bewoners van de periferieën in het middelpunt.’’

armoede 2

Armoede

Armoedebestrijding is meer dan een morele plicht tot hulp aan zwakkeren: ‘‘Bevrijd je van de ballast van welvaartseconomie en winstbejag en houdt oog voor het wezenlijke in het leven’’. Dat verrijkt mensen met ‘oprechte aandacht voor de ander als broeder of zuster’, aldus de paus. Steun aan de armen is dan ‘een teken van liefde zoals door Jezus getoond.’ Paus Franciscus: ’’Is de enige wet het berekenen van winst aan het eind van de dag, dan zijn er geen remmingen meer en is uitbuiting van mensen het logische gevolg.’’ Levensstijlverandering in de geest van Franciscus helpt naar waarde te schatten wat ieder mens kan bijdragen aan een betere samenleving, als bouwen aan ‘het Rijk Gods’.

missie 3

Missie

De paus verbindt zijn oproep tot levensstijlverandering met de opdracht van kerk en gelovigen tot missie in deze wereld. Evangeliseren is niet alleen verkondiging en eredienst, maar vooral door persoonlijke levenswijze getuigen van het leven van Christus. Individuele acties worden gevoerd vanuit een geloofsgemeenschap – hoe klein ook – waar het sacrament wordt gevierd. Paus Franciscus: ‘’De hedendaagse mens luistert liever naar persoonlijke getuigen dan naar leraren en voorgangers. (…) Meer nationaliteiten in de kerkgemeenschap maakt parochies universeler, katholieker. Pastorale zorg voor migranten is een missionaire activiteit die locale gelovigen kan helpen de vreugde van het christelijk geloof dat zij hebben ontvangen, opnieuw te ontdekken.’’  

Nederlandse vertaling van de drie pauselijke boodschappen, zie PDF:

Boodschap van de Heilige Vader Franciscus voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen (25 sept. 2022)

Boodschap van de Heilige Vader Franciscus voor Wereldmissiedag 2022 (22/23 okt. 2022)

Boodschap van de Heilige Vader Franciscus voor 6e Werelddag van de Armen (13 nov. 2022)

Contact: Lammert de Hoop, Pers & Communicatie, Bisdom Groningen-Leeuwarden, tel. 06 – 108 14 645. E-mail: l.dehoop@bisdomgl.nl

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

23
februari

Vieringen bisschop Van den Hout in de Goede Week en Pasen

Vieringen bisschop Van den Hout in de Goede Week en Pasen

Overzicht Palmzondag, 24 maart, Bonifatiuskerk in Leeuwarden, 11.00 uur, Eucharistieviering Chrismamis, 27 maart, ...

Lees meer

22
februari

Eucharistische gebedsestafette door Europa voor vrede en voor de synode

Eucharistische gebedsestafette door Europa voor vrede en voor de synode

De Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) organiseert tijdens de Veertigdagentijd een gebedsestafette door Europa....

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *