Skip to content

Bisschop Van den Hout over aardbevingsrapport ‘Groningers boven gas’:  Alleen constructief schadeherstel brengt vertrouwen

’Ik hoop dat herstelbetalingen en herstelacties ook het vertrouwen van gedupeerde Groninger bewoners in de overheid gaan herstellen. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Als maar aantoonbaar constructief in de goede richting wordt gewerkt. Groningers moeten weer veilig in hun huis wonen, alle actie moet daarop gericht zijn. De bewoners van het aardbevingsgebied hebben zich niet gehoord gevoeld, al vele jaren niet. Dat is nu bevestigd.’’ Aldus bisschop Ron van den Hout in een reactie op parlementair enquêterapport dat vrijdag jl. is aangeboden aan regering en parlement.

Verklaring  mgr. Van den Hout:

“Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Groningers boven gas legt bloot wat velen van ons met hun gezond verstand al lang vermoedden, maar zelf niet konden aantonen. Het heeft te lang geduurd voordat de overheid en de gasbedrijven toegaven dat de aardbevingen wel degelijk een gevolg waren van de gaswinning. Al jaren zijn er lichte aardbevingen, ze werden zwaarder totdat in 2012 iedereen schrok van de aardbeving in Huizinge. Een keerpunt, maar achteraf nog maar het begin van nieuw besef.

We zien dat aardbevingsschade door gaswinning veroorzaakt is door 60 jaar dominantie van het financiële belang van maximale aardgasbaten: het staatsbelang van goedkope energie uit eigen land voor de Nederlandse samenleving en het winstbelang van de oliemaatschappijen. Geld en leveringszekerheid was altijd belangrijker dan veiligheid van bewoners in Oost-Groningen, zo toont de onderzoekscommissie aan. Waarschuwingen van Staatstoezicht op de Mijnbouw werden in 2013 genegeerd na de tweede zware beving in Zeerijp.  

De schadehersteloperatie voor burgers werd een ‘traag werkend monstrum’, zoals iemand het verwoordde van de Groninger Bodembeweging na de persconferentie vrijdag jl.: ‘Aardbevingen en schade aan woningen is niet het ergste. Het ergste is het zelfgecreëerde monstrum waar je geen gehoor krijgt en telkens uitstel en vertraging ondervindt.’ De Groningers ervaren dat erkenning en afwikkeling van de schades nog zwaarder wegen dan de aardbevingen zelf. Er wordt een hele bureaucratie opgetuigd. Schrijnend is dat daarin meer geld omgaat dan in daadwerkelijke hulp.

Platform Kerk en Aardbeving

Onzekerheid over veilig wonen en direct schadeherstel veroorzaakte bij bewoners verlies van perspectief en hoop voor de toekomst. Jong en oud kampen hiermee. Samen met protestantse dominees en voorgangers participeert de katholiek kerk met plaatselijke pastores in het Platform Kerk en Aardbeving voor Oost-Groningen. De katholieke maatschappelijke organisatie Solidair Groningen-Drenthe bood een coördinatierol. De geestelijke zorgverlening waarvoor door het Platform aandacht werd gevraagd is sinds 2022 voorlopig verzelfstandigd dankzij regeringssteun. Dit op aandringen van de Tweede Kamer na aanname van een motie van Christen-Unie kamerlid Carla Dik-Faber.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juli

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Op donderdag 15 augustus a.s. – hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – is om 11.00 uur de afscheidsviering van bisschop ...

Lees meer

10
juli

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris gepubliceerd. Het betreft het wer...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *