Skip to content

Boek met laatste brieven van H. Titus Brandsma: ‘Een heilige die al onze angsten kent’

Het boek ‘Reis naar de stilte. De laatste brieven van H. Titus Brandsma’ presenteert de brieven die pater Titus Brandsma in 1942 schreef in Duitse gevangenschap tot aan zijn dood in het concentratiekamp Dachau (dd. 26 juli). Eerste exemplaren zijn door de uitgever, Adveniat directeur Leo Fijen, overhandigd aan provinciaal-overste Huub Welzen van de Karmel Orde, mgr. Hans van den Hende, voorzitter Nederlandse bisschoppenconferentie, en mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden. Op donderdag 27 juli a.s. presenteert Leo Fijen ‘s morgens het boek in de Bonifatiuskapel te Dokkum (10.00 uur) op de jaarlijkse Gedenkdag Titus Brandsma. De kapel werd door Titus vanaf 1926 gesticht als nieuw heiligdom en bedevaartsoord in het noorden. Het programma van de gedenkdag krijgt ‘s middags en ’s avonds vervolg in Titus’ geboorteplaats Bolsward. Ds. Gerrit de Haan vergelijkt  daar Titus en zijn Duitse protestantse geestverwant ds. Dietrich Bonhoeffer (15.00 uur). Er is een eucharistieviering in de RK Franciscusbasiliek met de pauselijke nuntius (19.00 uur) met aansluitend een basilicalezing over Titusliederen door componist/leken-Karmeliet Chris Fictoor (20.00 uur). Chris Fictoor heeft een muzikale bijdrage over Titus en Bonhoeffer in het ochtendprogramma te Dokkum.     

bfbd96a1 5155 43b2 bf80 94897105839e

Leo Fijen over het boek: ‘Deze heilige komt als geen ander heel dichtbij ons. In alle angsten die een mens kan ervaren. In de compassie met anderen. In de moed van een mystiek-gelovige die het heilige koestert in de meest profane omstandigheden. Een toonbeeld voor de missionaire kerk in deze tijd.’  

Reis naar de stilte

Inigo Bocken, hoogleraar Mystieke Theologie en medewerker van het Titus Brandsma Instituut licht in ‘Reis naar de stilte’ de brieven toe. Over Titus’ geestelijke kracht in verslechterende omstandigheden. Zijn mystiek-gelovige achtergrond van o.a. lezingen voor medegevangenen in kamp Amersfoort. Schokkend is Titus’ verzoekschrift aan de Duitse Sicherheitsdienst, dat na de oorlog bekend werd. Hij beschrijft zijn jarenlange kwetsbare gezondheid en vraagt de rest van de oorlog in huisarrest in een klooster te mogen doorbrengen. Het is zijn Gethsemané moment (‘mag deze beker aan mij voorbijgaan?’) op de kruisweg naar Dachau. Er kwam geen antwoord op.

De brieven zijn geordend per gevangenislocatie waar Titus achtereenvolgens verbleef: Scheveningen, Amersfoort, Kleef en Dachau. Op 15 mei 2022 is Titus Brandsma heilig verklaard door paus Franciscus. 

‘Reis naar de stilte. De laatste brieven van H. Titus Brandsma’.

Omslag Brievenboek Titus.Adveniat

Adveniat – Baarn, ISBN: 9789493279520. www.adveniat.nl.

Voor meer informatie zie bijgaande linken: Programmafolder Gedenkdag Titus Brandsma 27 juli 2023: zie ook www.bonifatiuskapel.nl. En: www.bisdomgl.nl.      

Foto Titus Brandsma: Radboud universiteit

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juli

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Op donderdag 15 augustus a.s. – hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – is om 11.00 uur de afscheidsviering van bisschop ...

Lees meer

10
juli

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris gepubliceerd. Het betreft het wer...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *