Skip to content

Derde druk Nederlandse vertaling encycliek Laudato si’  beschikbaar…… en actueler dan ooit!

De eerste en tweede druk van encycliek Laudato si’ waren eind 2022 uitverkocht. De derde druk van deze bijzondere rondschrijfbrief van paus Franciscus is nu beschikbaar. De paus zette in 2015 zorg voor de schepping als ‘ons gemeenschappelijk huis’ wereldwijd op de agenda. Naast de encycliek verscheen ook de documentaire film The Letter met de paus en ervaringen van mensen met klimaat en sociale gerechtigheid.   

De Nederlandse vertaling is geautoriseerd door de Nederlandse bisschoppenconferentie en uitgegeven door het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in de serie Kerkelijke Documentatie. In de derde druk zijn handige bijlagen toegevoegd, zoals een trefwoordenregister en registers van geciteerde Bijbelteksten, documenten en personen. Vooral voor studiedoeleinden biedt dit gebruiksgemak.

‘Ecologische bekering’: integrale ecologie
In de encycliek spoort paus Franciscus mensen aan ‘beschermers van de schepping te zijn’: zorg voor de aarde als ‘ons gemeenschappelijk huis’. Een indringende oproep aan de mensheid van hoog tot laag: ‘iedereen verantwoordelijk voor economische, politieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’. Zorg voor aarde en natuur is niet alleen een politieke kwestie, maar vooral ook een morele kwestie. De aarde en wat er leeft is geen particulier eigendom, maar een geschenk van God. Een gave die gekoesterd en beschermd moet worden, voor huidige en komende generaties.

encycliek paus 2

Bisschop Gerard de Korte over Laudato si’

Bij de derde Nederlandse druk schrijft mgr. De Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch, over de betekenis van deze belangrijke kerkelijke oproep van de paus in 2015.  Mgr. De Korte is bisschopreferent voor Kerk en Samenleving namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie en brengt Laudato si’ bij veel gelegenheden onder de aandacht van gelovigen en andere burgers.  Hij schrijft:

‘Laudato si’ biedt een moreel kompas voor bestuurders, ondernemers, wetenschapsmensen en technici om bij alle grote beslissingen duurzame gerechtigheid in de wereld centraal te stellen. De paus zal als eerste erkennen dat die vraagstukken complex en weerbarstig zijn. Er spelen vanzelfsprekend grote belangen. En problemen kunnen op verschillende manieren worden aangepakt. De Kerk stelt eerder indringende vragen dan dat zij grossiert in stellige antwoorden. Laudato si’ schetst zo  een uiterst actuele katholieke visie op de goede en rechtvaardige samenleving die leeft in verbondenheid met de aarde als schepping van God.’

Paus Franciscus baseert zijn encycliek op wetenschappelijke studies en theologische gronden. Hij schetst het verband tussen de groeiende wereldwijde kloof tussen rijk en arm, versterkt door klimaateffecten die vooral het leven van de zwakste bevolkingsgroepen treft (overstromingen, verdroging, orkaangeweld, zeespiegelstijging). Verontrustende internationale rapporten over klimaatverandering, verminderde biodiversiteit en bodemkwaliteit, groei van vluchtelingstromen en migranten ook door klimaateffecten, bleven ook na 2015 toenemen. Een bevestiging van de urgentie van de pauselijke oproep tot ‘ecologische bekering’. Door consumenten en producenten, door burgers en machthebbers.  Laudato Si’ is actueler dan ooit.

 Lees het complete artikel van mgr. De Korte.

Documentaire met paus Franciscus naar aanleiding van Laudato si’

encycliek paus 3


Op 4 oktober 2022, de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi, ging in het Vaticaan de documentairefilm The Letter in première. De film naar aanleiding van Laudato si’ laat verschillende mensen aan het woord over hun ervaringen met klimaat en sociale gerechtigheid. Ook de paus zelf spreekt over dit thema. De film is geproduceerd door een Academy Award-winnend team, Off the Fence, in samenwerking met de Laudato si’-beweging en de Vaticaanse Dicasteries voor Communicatie en Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling.

Kijk de film hier.

Bestelinformatie encycliek Laudato si’:

Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens (zoals hieronder). Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda. U kunt voor het bestellen ook onderstaand bestelformulier printen en ingevuld opsturen. Voor vragen over uw bestelling kunt u bellen met Bisdom Breda: 076 – 522 34 44. (Dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur).

Download hier de gratis leeswijzer bij Laudato si’

———————————————————————————————————————————————–
Ja, ik wil Kerkelijke Documentatie deel 2 2015 bestellen.
Prijs € 15,- per stuk, exclusief verzendkosten en excl. behandelingskosten à € 1,10.

Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Aantal exemplaren:
E-mailadres:
IBAN Banknummer:

In een gefrankeerde envelop sturen naar: Bisdom Breda, Postbus 90.189 4800 RN Breda

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juni

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar...

Lees meer

07
juni

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Deze lessenserie is een laagdrempelige kennismaking met wat geloof, bijbel en kerk voor je kan betekenen. Over levensvragen ...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *