Skip to content

‘Draag Christus de wereld in’ : thema voor Roepingenzondag 2023

Op 30 april a.s is het Roepingenzondag, de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO) van bisdommen en religieuzen heeft materiaal uitgebracht om de aandacht voor het gebed om roepingen te bevorderen. Thema dit jaar is: ‘Draag Christus de wereld in’.

Rector Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding Ariënsinstituut is IRO-voorzitter en licht toe: “We roepen op het geloof niet voor onszelf te houden, maar te delen met de mensen om ons heen. Dit jaar is de oproep in het bijzonder gericht aan jonge mensen. Op de poster staan jongeren die het Wereldjongerendagen-kruis dragen bij de rondgang van het  kruis eind vorig jaar door de Nederlandse bisdommen.’’

De tournee met het kruis is een voorbereiding op de Wereldjongerendagen in augustus a.s. in Lissabon. Paus Franciscus koos voor dit jaar als WJD-thema de ontmoeting van Maria en haar nicht Elisabeth. Maria die opstaat en met spoed op weg gaat, is een teken en voorbeeld van naastenliefde en missionair vuur. De spoed waarmee zij erop uit trekt om haar opdracht en missie te volbrengen is ook de basis van de oproep van de paus aan jongeren: ‘Dat de evangelisatie van de jongeren actief en missionair mag zijn. Zodat zij de levende Christus herkennen en van Hem gaan getuigen’.”

Het stimuleren van roepingen is een heel belangrijke taak in de Kerk, zo benadrukt Kuipers: “De zorg om voldoende herders in de toekomst is een verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Het aanhoudend gebed om roepingen is een bijzondere vorm van steun. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.”

Zie voor meer informatie over Roepingenzondag: www.roepingenzondag.nl

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

29
november

Boodschap paus Franciscus aan jongeren: ‘Kies een levensstijl gegrond in hoop’

Boodschap paus Franciscus aan jongeren: ‘Kies een levensstijl gegrond in hoop’

Paus Franciscus roept jongeren op een baken van hoop zijn. Hij spoort hen te kiezen “voor een levensstijl gebaseerd op de ...

Lees meer

29
november

Nederlandse vertaling slottekst synode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ gepubliceerd

Nederlandse vertaling slottekst synode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ gepubliceerd

De slottekst van de 16e Algemene Gewone Vergadering van de bisschoppensynode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participat...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *