Skip to content

Mgr. Hoogenboom kijkt uit naar deelname aan Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk, communio, participatio, missio’

Tijdens een persontmoeting op dinsdag 19 september in het bisschopshuis aan de Maliebaan in Utrecht keek mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, vooruit naar zijn deelname aan de Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk, communio, participatio, missio’.  Mgr. Hoogenboom, die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie werd gekozen om aan de komende synode deel te nemen, heeft zich grondig voorbereid en kijkt er enthousiast en met geloof en vertrouwen naar uit: ‘de hoofdpersoon van de synode is de Heilige Geest’.

Het organiserende secretariaat van de bisschoppensynode heeft de deelnemers gevraagd om voorafgaand aan de synode en tijdens de synode niet met journalisten te spreken over hun eigen verwachtingen, over hun eigen inbreng en de inbreng van anderen. Mgr. Hoogenboom: ‘Als we dat wel zouden doen, zouden we daarmee geen recht doen aan de werkwijze van de synode en deze aldus verstoren. Er moet ruimte zijn om vrijuit met elkaar te kunnen spreken, zonder dat verwachtingen en inbrengen meteen gedeeld worden in de media. En om in dat proces, waarbij ook stilte en gebed heel belangrijk zijn, in onszelf ruimte te maken om te luisteren naar de Heilige Geest en naar elkaar.’

Vertrouwen

Op vragen van journalisten waarom juist mgr. Hoogenboom wordt afgevaardigd naar de synode, vertelt hij dat hij gekozen is door zijn collega bisschoppen en dat hij dat als een blijk van vertrouwen heeft aanvaard. ‘Ik ben nu meer dan dertien jaar als bisschop lid van de bisschoppenconferentie, maar voor mij is dit de eerste keer dat ik aan een synode ga deelnemen. Ik ben door de Nederlandse Bisschoppenconferentie gekozen en heb daarmee het vertrouwen gekregen om de bisschoppenconferentie te vertegenwoordigen, maar ik zal natuurlijk ook spreken vanuit mijn ervaringen in de Nederlandse Kerkprovincie als geheel.’

De hulpbisschop neemt ook zijn ervaringen uit het voortraject van deze synode mee. In het aartsbisdom gaf hij mede leiding aan het synodale traject en met de andere leden van de bisschoppenconferentie sprak hij onder meer over de nationale samenvatting die naar Rome is gegaan. ‘In alle bisdommen en ook in de Konferentie van Religieuzen (KNR) is men direct en enthousiast met het synodale traject aan de slag gegaan toen de vraag daartoe uit Rome kwam. Daarna was er de continentale fase van de synode in Praag waar onder anderen bisschop Van den Hende aan deelnam. ‘Ook over deze stap in het synodaal proces hebben we met elkaar gesproken in de bisschoppenconferentie.’

Werkdocument

2023 09 19 persontmoeting synode 8

Mgr. Hoogenboom verwijst de journalisten bij de bijeenkomst naar de vele documenten die sinds de start van het traject beschikbaar zijn gekomen over deze synode. Hij heeft ze zelf ter voorbereiding doorgenomen en zich bovendien grondig verdiept in het Instrumentum Laboris, het werkdocument voor de aanstaande synode.

‘Het Instrumentum Laboris begint met een schets van de situatie in de wereld, een wereld van oorlogen, een wereld van slavernij, een wereld van vluchtelingen, een wereld van een soms agressieve secularisering. In die wereld vol noden en crises komen wij als deelnemers aan de synode bij elkaar.

De kernvraag van de synode is volgens het Instrumentum Laboris:  “Hoe stelt het synodaal proces, het ‘samen op weg zijn’, de Kerk in staat om het Evangelie te verkondigen in overeenstemming met de zending die haar door Christus is toevertrouwd en tot welke stappen nodigt de Heilige Geest ons uit om te groeien als een synodale Kerk?”  Mgr. Hoogenboom: ‘De synode heeft niet de vorm van een parlementaire vergadering of van een studiebijeenkomst,  in de zin van ‘we gaan er eens zwaar op studeren en dan komen we wel met een oplossing’. Nee, de deelnemers komen samen in een sfeer van synodaliteit, van samen in gesprek gaan,  luisteren naar elkaar en naar de Heilige Geest.’

Op deze pagina van rkkerk.nl zijn alle documenten over de synode, inclusief het Instrumentum Laboris, te vinden.

Foto’s: katholiekleven.nl, op dit kanaal komt binnenkort ook een videogesprek met mgr. Hoogenboom beschikbaar.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

17
mei

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Als er iemand diaconaal bezig was in de Middeleeuwen is het Elisabeth van Thüringen wel: een koningsdochter uit Hongarije. ...

Lees meer

16
mei

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

De website Vier.nu van de landelijke RK kerk presenteert een oproep om het Pinksterfeest te vieren in de eigen lokale (...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *