Skip to content

Mgr. Van den Hout over Bonifatiusdagen in Fulda en Dokkum

Als christenen gezamenlijk op weg in het Europa van de 21e eeuw’

Elk jaar is het een katholieke traditie in de maand juni: de Bonifatius gedenkdag in het Duitse Fulda, waar de patroonheilige van het Nederlandse noorden begraven ligt. Een week later, dit keer zondag 11 juni a.s., de Bonifatiusdag als diocesane feestdag van Groningen-Leeuwarden in de Bonifatiuskapel te Dokkum. Komende zondag is dit – zoals het er nu uitziet – met stralend weer en een afwisselend programma met het thema ‘Maak werk van je geloof’. Voorgangers in de eucharistieviering in Dokkum zijn twee bisschoppen: mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, en mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden. Bisschop Van den Hout en een delegatie van parochianen en misdienaren uit Dokkum en Burgum waren 4 juni jl. te gast bij het jaarlijkse Bonifatiusfeest in Fulda. Mgr. van den Hout sprak een dankwoord en verwees naar de nieuwe uitwisseling van Duitse en Nederlandse misdienaren, ook op de komende Bonifatiusdag in Dokkum.

Dankwoord mgr. Van den Hout: ‘Gezamenlijk op weg in het Europa van de 21e eeuw’

Op 4 juni bezochten zo’n  6000 parochianen uit de hele omgeving van Fulda de jaarlijkse Bonifatiusdag (deelstaat Hessen-Thuringen). Namens bisdom Groningen-Leeuwarden waren bisschop Van den Hout en vicaris-generaal Peter Wellen te gast. Vergezeld van misdienaren en parochianen van de Pax Christi parochie van Dokkum en Burgum. Als tegenprestatie bezoeken 18 jonge Duitse misdienaren onze Bonifatiusdag op 11 juni a.s.. Komend weekend zijn zij te gast bij gastfamilies in de Pax Christi parochie.   

Mgr. Van den Hout sprak in Fulda over banden tussen het noordelijk bisdom en het bisdom Fulda van zijn collega, bisschop Michael Gerber.

Een Nederlandse vertaling van zijn dankwoord:

‘’Ik dank bisschop Michael Gerber voor de gelegenheid voor dit dankwoord aan het einde van deze eucharistieviering en hulpbisschop Karlheinz Diez voor zijn gastvrijheid gisteravond. Ik doe dat namens de groep uit Dokkum die elk jaar deze Bonifatius bedevaart meemaakt. Ik doe het ook namens de akolieten en misdienaars die dit jaar een uitwisseling hebben met de akolieten en misdienaars van Fulda. Volgend weekend komen zij met Stadpfarrer Stefan Buß naar Dokkum. Een nieuw initiatief tussen onze bisdommen dat afgelopen jaar is geboren! De afstand tussen Dokkum en Fulda is ongeveer vijf uur met de auto. De heilige Bonifatius heeft voor zijn martelaarsdood aangegeven, graag in Fulda begraven te willen worden en niet bij de Friezen te blijven, toen nog in partibus infidelium. En hij wilde ook niet in Utrecht of Mainz begraven worden. Tja, om die reden is Dokkum niet zo groot geworden als Fulda… Ook de Reformatie heeft er aan bijgedragen dat de Nederlandse Bonifatiusbedevaart in de 20e eeuw helemaal opnieuw georganiseerd moest worden. Natuurlijk zijn wij een beetje jaloers dat hier elk jaar zo’n groot feest is met deelnemers uit alle parochies in de omgeving, die in veel gevallen ook nog te voet komen! Vanmorgen zijn bisschop Gerber en ik een paar kilometer meegelopen met een groep. Dat wij een heel uur lang gebeden en gezongen hebben heeft mij geraakt. 

We zijn in gemeenschap op weg in het leven als christen in een nieuw Europa van de 21e eeuw. Een Europa dat sinds de tijden van absolutisme, nationalisme en oorlogen een balans zoekt tussen statelijke soevereiniteit en gezamenlijke belangen in wereldwijde betrekkingen. Worden de christelijke wortels van Europa hierbij bewaard? Dat is een belangrijke vraag die de kerk aangaat.

Ik dank u allen dat wij als Nederlanders dit Bonifatiusfeest elk jaar kunnen meebeleven en dat wij het graf van onze gezamenlijke heilige hier mogen vereren.  Dank voor uw gastvrijheid en vriendschap! ‘’

IMG 20230604 WA0000
IMG 20230603 WA0004

Bonifatiusdag programma Dokkum – 11 juni 2023  

De Bonifatiusdag biedt zondag 11 juni een afwisselend dagprogramma in Dokkum en omgeving. ‘s Ochtends start een pelgrimswandeling vanaf 8.30 uur met een flinke delegatie jongeren en kunstzinnige presentaties onderweg over H. Bonifatius en H. Titus Brandsma. De wandeling van ca. 10 km is een voettocht langs de Dokkumer Ee van het middeleeuwse Jannum naar de Bonifatiuskapel in Dokkum. Vanaf 13.15 uur trekt de Processie door de binnenstad naar de Bonifatiuskapel met relikwieën  van H. Bonifatius en H. Titus Brandsma. Aan de processie wordt deelgenomen door twee bisschoppen, de noordelijke pastores, misdienaren, parochianen, Commissaris van de Koning Arno Brok en de burgemeester Johannes Kramer en Klaas Agricola. Vanaf 14.00 uur is in de kapel een eucharistieviering waar de twee bisschoppen voorgaan: mgr. Hans van den Hende (hoofdcelebrant) en mgr. Ron van den Hout. Een groot mannenkoor Pro Rege luistert de eucharistieviering op, en brengt oa. de Titus Hymne ten gehore, een nieuwe compositie van de componist en leken-Karmeliet Chris Fictoor uit het bisdom die de hymne schreef ter gelegenheid van de heiligverklaring van de Friese pater Titus Brandsma door paus Franciscus. Titus was in de jaren ’20 en ’30 ook inspirator en aanjager van landelijke Bonifatiusbedevaarten naar Dokkum vanaf 1926.  

De Duitse regionale televisie van oost-Hessen maakte een beeldverslag van de Bonifatiusdag in Fulda, waar ook bisschop Van den Hout aanwezig was.  Zie bijgaande link: https://m.osthessen-news.de/beitrag.php?id=11745878

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juni

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar...

Lees meer

07
juni

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Deze lessenserie is een laagdrempelige kennismaking met wat geloof, bijbel en kerk voor je kan betekenen. Over levensvragen ...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *