Skip to content

Nederlandse katholieke gemeenschap steunt slachtoffers aardbevingsramp

Nederlandse katholieke gemeenschap steunt slachtoffers aardbevingsramp

Bisschoppen en katholieke parochies steunen slachtoffers van de ramp in Turkije en Syrië. De aardbeving heeft al meer dan 20.000 doden teweeggebracht en meer dan 60.000 gewonden (stand van zaken op 9 februari). De aantallen lopen nog steeds op. De schade aan gebouwen en infrastructuur is onnoemelijk. Hulpbisschop Mgr. Herman Woorts heeft zijn medeleven namens de Nederlandse bisschoppen overgebracht aan de Turkse gemeenschap in Nederland. De Bisschoppelijke Vastenactie heeft een landelijke geldinzamelactie gestart. Donaties worden verzameld via collectes in de kerken, een landelijk gironummer en de website van Vastenactie. Vrijdagmiddag 10 februari a.s., ’s middags om 13.15 uur – de tijd van het islamitisch vrijdaggebed in Nederlandse moskeeën, luiden tientallen parochiekerken in diverse bisdommen uit solidariteit hun kerkklokken als morele steunbetuiging aan de Turkse gemeenschap, nauw verbonden met geloofsverwanten en slachtoffers in hun land van herkomst. Alle katholieke parochies ontvangen voor de komende misvieringen een korte voorbede van Mgr. Gerard de Korte van Den Bosch, referent Kerk en Samenleving namens de nationale bisschoppenconferentie.

Steun via Bisschoppelijke Vastenactie

Komend weekend 11 en 12 februari worden in parochies deurcollectes gehouden voor de aardbevingsslachtoffers. Donaties kunnen ook gestort worden op het landelijke gironummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Noodhulp Aardbeving.  Doneren is ook mogelijk via de website van de Vastenactie. De BVA werkt nauw samen met katholieke zusterorganisaties in Europa en Caritas instellingen van kerken in Turkije en Syrië. Ze bieden ook financiële steun aan kleine lokale partners in de beide getroffen landen, via het netwerk van bevriende christelijke/katholieke organisaties. Partners in het netwerk bieden hulp in lokale noodsituaties in moeilijker bereikbare landen, zoals Syrië, waar grote internationale NGO’s minder toegang hebben. Vooral in het Syrische gebied rond Idlib en Aleppo hebben internationale hulporganisaties niet of nauwelijks toegang (behalve het Rode Kruis). Internationaal sanctiebeleid tegen het huidige Syrische regime maakt het extra lastig om middelen en geld naar het land te brengen. De kerk en haar netwerk van initiatieven via christelijke NGO’s is hier nog wel bereikbaar.   

Voorbede slachtoffers en hulpverleners

Door Mgr. Gerard de Korte, referent voor Kerk en Samenleving is een concept voorbede opgesteld:  ‘’Heer, onze God, wij bidden in deze dagen voor de vele slachtoffers van het natuurgeweld in Turkije en Syrië: Neem de doden op in uw liefde, troost alle nabestaanden, en geef kracht aan allen die hulpverlenen. Laat ons bidden….. ” De voorbede is aangeboden aan alle pastores en voorgangers in vieringen in de landelijke parochies.

Website van de bisschoppelijke Vastenactie is: www.vastenactie.nl

foto: Anas Alkharboutli/dpa

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

17
mei

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Als er iemand diaconaal bezig was in de Middeleeuwen is het Elisabeth van Thüringen wel: een koningsdochter uit Hongarije. ...

Lees meer

16
mei

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

De website Vier.nu van de landelijke RK kerk presenteert een oproep om het Pinksterfeest te vieren in de eigen lokale (...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *