Skip to content

Nieuwe Kanunnik

Met ingang van 1 januari 2023 is Albert Buter benoemd tot lid van het kathedraal kapittel van het bisdom. Hij is pastoor van de Norbertusparochie en waarnemend pastoor van de Liudgerparochie, beide in Groningen. Hij volgt hiermee Paul Verheijen op die pastoor is van de Pax Christiparochie te Friesland. Wegens het verstrijken van de termijn van 10 jaar en zijn gezondheid is hij teruggetreden.

Het kathedraal kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop en bestaat momenteel uit de priesters:

Koos Tolboom, proost
Bert van der Wal, secretaris
Peter Wellen, penningmeester
Victor Maagd
Peter Stiekema
Arjen Bultsma
Albert Buter

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

18
april

Vacature voor pastoraal werker v/m. (1fte)

Vacature voor pastoraal werker v/m. (1fte)

De sinds 2015 gefuseerde parochie Heilige Christoffel, bestaande uit de geloofsgemeenschappen Bakhuizen, Balk, Joure, Lemmer...

Lees meer

16
april

Europese bisschoppen roepen op te stemmen bij verkiezingen voor Europees Parlement

Europese bisschoppen roepen op te stemmen bij verkiezingen voor Europees Parlement

Op 6 en 9 juni a.s. zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europe...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *