Skip to content

Noorden start 27 juli jaarlijkse gedenkdag H. Titus Brandsma

Zalige pater Titus Brandsma is vorig jaar op 15 mei heilig verklaard door paus Franciscus. Op donderdag 27 juli a.s., daags na de officiële  sterfdatum van H. Titus (26 juli) is in Bolsward en Dokkum een Gedenkdag over H. Titus. Deze dag verschijnt ook een nieuwe uitgave over Titus: ‘Reis naar de stilte. De laatste brieven van Titus Brandsma’: brieven door hem geschreven in Duitse gevangenschap. De Gedenkdag begint ’s morgens (10.00 – 12.30 uur) in de Bonifatiuskapel te Dokkum, gaat verder in de namiddag (15.00 – 17.00 uur) en ’s avonds (19.00 – 21.45 uur) in Bolsward: in resp. Museum De Tiid en de RK Franciscusbasiliek.

Titus 5

Laatste Brievenboek Titus

Alle laatste brieven van Titus Brandsma – geschreven tijdens zijn gevangenschap in 1942 in Scheveningen, Amersfoort, Kleve en concentratiekamp Dachau – zijn door uitgeverij Adveniat en het Titus Brandsma Instituut integraal gepubliceerd. Vergezeld van beschouwingen door hoogleraar Mystieke Theologie Inigo Bocken, auteur van een intellectuele biografie over Titus (najaar 2023).  TV-presentator en Adveniat uitgever Leo Fijen presenteert het brievenboek v.a. 10.00 uur in de Bonifatiuskapel te Dokkum. Dit katholiek heiligdom met kunstzinnige kruiswegstaties is in 1926 opgericht door Titus Brandsma als nationaal bedevaartsoord voor Bonifatius. Door de heiligverklaring van Titus zijn nu twee heiligen verbonden aan deze bedevaartsplek van Noord-Nederland.  

Titus en Bonhoeffer

In Bolsward, Museum De Tiid, vergelijkt ’s middags (v.a. 15.00 uur) PKN-predikant Gerrit de Haan de betekenis van Titus en Dietrich Bonhoeffer: de protestantse Duitse dominee die zich in de oorlogsjaren evenals zijn Nederlandse katholieke geestverwant principieel keerde tegen het nazi-gedachtengoed. Ook hij stierf voor zijn verzet in Duitse gevangenschap.

Nuntius en basilica voordracht

Het avondprogramma in Bolsward wordt bepaald door een eucharistieviering (19.00 uur) in de RK Franciscusbasiliek, waar de nieuwe pauselijke nuntius in Nederland, mgr. dr. Paul Tschang In-Nam, zal voorgaan. Aansluitend een basilica voordracht door musicus/componist en leken-Karmeliet Chris Fictoor over zijn Titusliederen, geïnspireerd door teksten en de levenshouding van H. Titus Brandsma.

De Gedenkdag H. Titus is een gezamenlijk initiatief van Museum De Tiid/Titus Brandsma Museum, Bonifatiuskapel Dokkum en de Heilige Titus Brandsmaparochie te Bolsward.

Volledig programma van de  Gedenkdag H. Titus, 27 juli 2023 in Dokkum en Bolsward,
zie programmaflyer  

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

23
februari

Vieringen bisschop Van den Hout in de Goede Week en Pasen

Vieringen bisschop Van den Hout in de Goede Week en Pasen

Overzicht Palmzondag, 24 maart, Bonifatiuskerk in Leeuwarden, 11.00 uur, Eucharistieviering Chrismamis, 27 maart, ...

Lees meer

22
februari

Eucharistische gebedsestafette door Europa voor vrede en voor de synode

Eucharistische gebedsestafette door Europa voor vrede en voor de synode

De Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) organiseert tijdens de Veertigdagentijd een gebedsestafette door Europa....

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *