Skip to content

Oproep:  8 OKTOBER 2023 – DAG VAN DE GEVANGENE

Matteüs 25:40; Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten hebt gij voor Mij gedaan.

Een dag om te denken aan hen die niet in vrijheid mogen leven, een dag om voor hen te bidden. In Nederland zitten zo’n 9000 mannen en vrouwen gedetineerd. Zij hebben anderen beschadigd – soms zeer ernstig – en ze zijn zelf beschadigd. Als we bidden voor de gevangenen bidden we ook, of misschien juist, voor geestelijke vrijheid. Geen verslavingen meer, niet aan middelen en geweld of snel geld. Vrijheid om meer en meer te leren kiezen voor het goede.

Ook in de Justitiële Inrichtingen in Nederland is er een kerk om op zondag samen te komen en samen te vieren. Gedetineerden ontmoeten elkaar, bidden en zingen samen, steken een kaars aan voor de mensen die zij missen. En voor de mensen die ze pijn hebben gedaan, voor hun dierbaren en voor de slachtoffers van hun misdaden. Ze bidden om vergeving, om verzoening en soms om vrijspraak. Dat iemand omziet naar hun geliefden voor wie zij nu niet kunnen zorgen. En vooral bidden ze om hoop dat er voor hen een toekomst is.

De ‘Dag van de gevangene’ is er om overal in het land in de kerk stil te staan bij geloofsgemeenschappen waar we anders vaak niet aan denken, zoals de kerk in gevangenissen. De paaskaars brandt ook in de gevangeniskerk, bij de geringsten van onze broeders en zusters.

Het RK-justitiepastoraat vraagt parochies om tijdens de kerkvieringen in het weekend van zondag 8 oktober aandacht te besteden aan de ‘Dag van de gevangene’.

Voor meer informatie over de ‘Dag van de gevangene’, over deelname aan kerkdiensten in de gevangenis, en over het justitiepastoraat in het algemeen kunt u terecht bij info@justitiepastoraat.nl

GEBED

We bidden U God voor mensen in detentie en voor hun families.
Mogen de muren van de gevangenis hen een veilige plek bieden.
Mogen zij zich bewust zijn van uw aanwezigheid
en moge uw Geest hen vrede schenken
en hoop op nieuw leven in Christus Jezus.

We bidden voor iedereen die in de gevangenis werkt.
Houd ze veilig en help hen om uw medeleven
in hun dagelijks leven te kennen en te tonen.

Wij bidden voor alle slachtoffers van misdaden.
Moge de heilige Geest hen genezing brengen
en hen in staat stellen hun leven weer op te bouwen.

Genadige God, uw liefde strekt zich uit over de hele aarde,
over alle tijden en voor alle mensen,
hoor ons gebed. Amen

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juni

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar...

Lees meer

07
juni

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Deze lessenserie is een laagdrempelige kennismaking met wat geloof, bijbel en kerk voor je kan betekenen. Over levensvragen ...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *