Skip to content

Pastoor Heilige Christoffel parochie stopt

Pastoor Remco Hoogma verlaat per 1 oktober a.s. zijn standplaats bij de Heilige Christoffel parochie in zuidwest Fryslân. Hij legt om persoonlijke redenen zijn functie als pastoor neer en verkent een nieuwe toekomst. Bisschop Ron van den Hout stemt in met zijn ontslag maar betreurt het vertrek van de gewaardeerde pastoor. Remco Hoogma is op 18 mei 2019 tot priester gewijd door de bisschop en benoemd als parochievicaris in de Heilige Christoffel parochie. Na vertrek wegens emeritaat van de vorige pastoor, Henk Nota, nam Hoogma per 1 oktober 2022 zijn ambt over. Alle parochianen zijn geïnformeerd over het vertrek van de pastoor. 

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

18
april

Vacature voor pastoraal werker v/m. (1fte)

Vacature voor pastoraal werker v/m. (1fte)

De sinds 2015 gefuseerde parochie Heilige Christoffel, bestaande uit de geloofsgemeenschappen Bakhuizen, Balk, Joure, Lemmer...

Lees meer

16
april

Europese bisschoppen roepen op te stemmen bij verkiezingen voor Europees Parlement

Europese bisschoppen roepen op te stemmen bij verkiezingen voor Europees Parlement

Op 6 en 9 juni a.s. zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europe...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *