Skip to content

Pauselijke boodschap en gebed voor Werelddag Grootouders en Ouderen, 23 juli

8 De dag is ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19 pandemie. Dit keer met het thema: “Barmhartig is Hij van geslacht op geslacht” (Luc. 1, 50). De paus gaat in zijn boodschap in op de ontmoeting tussen de jonge Maria en haar oudere nicht Elisabeth.  Ook legt hij een link met het thema van de Wereldjongerendagen in Lissabon,  die kort na de dag voor Grootouders en Ouderen plaatsvinden.

Beide gebeurtenissen zoomen in op ‘de ‘haast” van Maria bij haar bezoek aan haar nicht Elisabet. Wat uitnodigt tot nadenken over de band tussen jongeren en ouderen.

grootouders gebed

Bezoek je grootouders

De paus richt zich in zijn boodschap voor de Werelddag rechtstreeks tot de jongeren die zich voorbereiden op hun Wereldjongerendagen. Hij vraagt hen: ‘Ga, alvorens op reis te gaan, je grootouders bezoeken, breng een eenzame oudere een bezoek! Hun gebed zal jullie beschermen en jullie zullen in je hart de zegen van deze ontmoeting dragen.’

Bid voor jongeren

Tegen de ouderen zegt paus Franciscus:  ‘U, ouderen, vraag ik om met uw gebed de jongeren te begeleiden die op het punt staan de WJD te vieren. Deze jongens en meisjes zijn het antwoord van God op uw vragen, de vrucht van wat u hebt gezaaid, het teken dat God zijn volk niet in de steek laat, maar het altijd verjongt met de fantasie van de Heilige Geest.’

In de parochies

Alle parochies worden van harte uitgenodigd op zondag 23 juli speciale aandacht te geven aan de Werelddag van Grootouders en Ouderen. Daarvoor is een gebed van de paus beschikbaar, in het Nederlands vertaald door de Nationale Raad voor de liturgie. Ouderen kunnen met dit gebed gehoor geven aan de oproep van de paus om te bidden voor jongeren:

Maagd Maria, Moeder van geloof en hoop,

voorbeeld voor de mensheid die gebukt gaat onder onverschilligheid,
maak mij zo gewillig als U
om de wil van God te aanvaarden
en om zijn barmhartigheid te loven en te prijzen.

Maria, Moeder van standvastigheid,
U die mijn hart kent,
sta niet toe dat ik ontmoedigd raak.
Vol vertrouwen leg ik mijn leven in uw handen.
Genees mijn wonden.
Moge uw tederheid mij begeleiden op mijn weg.

Uw aanwezigheid, Moeder van liefde,
brengt ons de vreugde
om onze families verenigd te zien.
Help me om de tederheid en liefde van God
over te dragen op de kleinkinderen en de jeugd,
zodat we niet alleen voor hen bidden,
maar ook mét hen kunnen bidden.

Maria, wees mijn voorspreekster om de gave van de Heilige Geest:
ondersteun mijn zwakheid;
adem in mijn hart de troost,
dat ik bij de jongeren sporen van geloof mag achterlaten,
die getuigen van de schoonheid van het leven,
en het besef
dat het leven een grens heeft
waarachter ons de omarming van de Vader wacht.

Amen.

foto: Ramon Mangold, de paus op de Wereldjongerendagen in Panama

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

17
mei

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Als er iemand diaconaal bezig was in de Middeleeuwen is het Elisabeth van Thüringen wel: een koningsdochter uit Hongarije. ...

Lees meer

16
mei

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

De website Vier.nu van de landelijke RK kerk presenteert een oproep om het Pinksterfeest te vieren in de eigen lokale (...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *