Skip to content

Thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: ‘Het Cadeau’

‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is een thuis­pro­ject voor seksuele opvoe­ding, samengesteld door twee katholieke ouders en een priester. De educatieve brieven zijn een hand­vat voor ouders om op een liefde­volle manier met hun kind(eren) in gesprek te gaan over liefde, seksua­li­teit en vrucht­baar­heid. Bijvoorbeeld in de Week van de Lentekriebels (4 t/m 8 maart).

Het thuisproject wordt aanbevolen door mgr. Hendriks, bisschopreferent voor het Katholiek Onderwijs, en is voorzien van een voorwoord door mgr. Van den Hout. Aanleiding voor ‘Het Cadeau’ is de wens van ouders om jonge kin­de­ren te in­for­meren over thema’s als relaties en seksua­li­teit vanuit een katho­liek mens­beeld.

Lessen op veel scholen over deze thema’s, zoals tij­dens de Week van de Lentekriebels, sluiten vaak niet aan bij of staan haaks op wat gelo­vi­ge ouders hun kin­de­ren willen mee­ge­ven. ‘’Het project start vanuit de gedachte dat ieder kind, en dus ieder mens, geliefd en gewild is door God. Door zijn schep­ping heeft Hij een prach­tig plan in ons gelegd. Liefde, Leven en Lichaam horen daarin bij elkaar. Om dat plan te ont­dek­ken is ‘Het Cadeau’ ont­wik­keld’’, aldus de auteurs.

Kinder­deel

Het kin­der­deel van ‘Het Cadeau’ is rijk geïllustreerd en bestaat uit 10 brieven die kin­de­ren helpen zich­zelf te zien als een geschenk en een een­heid van lichaam en geest. Ze ont­dek­ken hoe die een­heid van lichaam en geest past in het plan van God voor ieder mens en hoe dat plan zich onder meer in de puber­teit ontvouwt. Elk kind kan zijn eigen exemplaar personaliseren door notities te maken en het boek als een geschenk voor zich­zelf te bewaren. Het taalgebruik sluit aan bij de bele­vings­we­reld van 10-12 jarigen. Elke brief sluit af met een Bijbelcitaat en een opdracht. Ouders bepalen zelf wanneer ze met hun kin­de­ren aan de slag gaan met het project, af­han­ke­lijk van de per­soon­lijke ont­wik­ke­ling van hun kind(eren).

Ouder­deel

Het ouder­deel van ‘Het Cadeau’ bevat een uit­ge­breide begrippen­lijst die samenhangt met de thema’s van liefde, relaties en seksua­li­teit, bezien vanuit het katho­lie­ke mens­beeld. Enkele voor­beel­den zijn: deug­den, huwe­lijk, schaamte, pornografie, sex­ting, na­tuur­lijke geboorte­rege­ling, draag­moe­der­schap, voorbehoeds­mid­de­len, enzovoort. Veel van deze thema’s staan niet in het kin­der­deel, maar worden ouders meegegeven omdat hun kin­de­ren deze onderwerpen  in het dage­lijks leven kunnen tegenkomen. Tips voor welke brief het beste bij een on­der­werp helpt ouders om met hun kind er over in gesprek te gaan. Het ouder­deel bevat ook andere tips voor seksuele opvoe­ding.

Flyer

Auteurs

De auteurs van ‘Het Cadeau’  zijn Marieke Goes-Klein, Yvonne Koopman-Snep en priester Luc Simons. Meer in­for­ma­tie over de auteurs en het thuisproject is te vinden op de bijbe­ho­rende web­si­te: www.lileli.nl.  Of neem contact op via:  info@lileli.nl.

achterkant kinderdeel Het cadeau
Achterkant cover kinderdeel

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

18
april

Vacature voor pastoraal werker v/m. (1fte)

Vacature voor pastoraal werker v/m. (1fte)

De sinds 2015 gefuseerde parochie Heilige Christoffel, bestaande uit de geloofsgemeenschappen Bakhuizen, Balk, Joure, Lemmer...

Lees meer

16
april

Europese bisschoppen roepen op te stemmen bij verkiezingen voor Europees Parlement

Europese bisschoppen roepen op te stemmen bij verkiezingen voor Europees Parlement

Op 6 en 9 juni a.s. zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europe...

Lees meer