Skip to content

Vaticaan publiceert werkdocument bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’  

Het secretariaat in Rome van de bisschoppensynode heeft 20 juni jl. het ‘Instrumentum laboris’  gepubliceerd. Een leidend werkdocument voor de Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode die in oktober a.s. van start gaat. Het werkdocument geeft richting aan de tweedelige synode over het thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. De synode is gespreid over twee jaar, dat wil zeggen: in oktober 2023 en in oktober 2024.  

In het werkdocument (ca. 60 pagina’s) zijn de ervaringen verwerkt, die zijn opgedaan in de voorbereidende twee fasen van de synode sinds vorig jaar: eerst binnen de bisdommen, vervolgens tussen landen op continentaal niveau. Het werkdocument vormt de basis voor de werkwijze van  deelnemers aan de Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode. 

persco i l afbeelding

Op 10 oktober 2021 zette paus Franciscus een reis in gang om in stappen ‘’te groeien als synodale Kerk’. Het nu gepubliceerde Instrumentum laboris is bedoeld als hulpmiddel voor onderscheiding tijdens de Algemene Vergadering (= dat wat in het synodaal gesprek van de bisschoppen als hoofdlijn komt bovendrijven, ingegeven door de Heilige Geest). Tegelijkertijd is het een praktisch hulpmiddel ter voorbereiding van alle deelnemers.  

Inhoud 

Het Instrumentum laboris omvat een verklarende tekst en vijftien werkbladen waaruit een dynamische visie op het concept “synodaliteit’ spreekt. Er zijn twee onderdelen: deel A belicht de ervaringen van de afgelopen twee jaar en schetst een route naar een steeds meer synodale Kerk; deel B – getiteld “Communio, Missio, Participatio” – richt zich op de ‘drie prioritaire kwesties’ die de kern zijn van het werk dat dit jaar, oktober 2023, gedaan moet worden. 

De drie kwesties zijn uitgewerkt in drie hoofdthema’s, die alsvolgt worden samengevat:  

(1)Groeien in gemeenschap door iedereen te verwelkomen en niemand uit te sluiten; 

(2)Het erkennen en waarderen van de bijdrage van iedere gedoopte met het oog op zending; 

(3)Het identificeren van bestuursstructuren en -dynamieken waardoor participatie en gezag in de loop van de tijd in een missionaire synodale Kerk tot uitdrukking komen. 

nstrumentum Laboris 2023png

De synodale Kerk is ook ‘een Kerk van ontmoeting en dialoog’ met gelovigen van andere religies en met andere culturen en samenlevingen. Dat is een Kerk die “niet bang is voor de verscheidenheid die de gemeenschap draagt’, maar die dit, integendeel,  ‘waardeert zonder tot uniformiteit te dwingen.’ De Kerk is synodaal als ze onophoudelijk wordt gevoed door het mysterie dat zij viert in de liturgie, waarin elke dag ‘radicale eenheid’ wordt ervaren in hetzelfde gebed, temidden van de  ‘verscheidenheid’ van talen en riten’. Aldus het werkdocument. 

Viadeze link is het Instrumentum laboris en een aantal bijlagen te downloaden. 

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

18
april

Vacature voor pastoraal werker v/m. (1fte)

Vacature voor pastoraal werker v/m. (1fte)

De sinds 2015 gefuseerde parochie Heilige Christoffel, bestaande uit de geloofsgemeenschappen Bakhuizen, Balk, Joure, Lemmer...

Lees meer

16
april

Europese bisschoppen roepen op te stemmen bij verkiezingen voor Europees Parlement

Europese bisschoppen roepen op te stemmen bij verkiezingen voor Europees Parlement

Op 6 en 9 juni a.s. zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europe...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *