http://bisdomgl.nl/roepingen/opleiding-tot-het-pastoraat-in-het-bisdom-groningen-leeuwarden/

Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) zijn wij ons meer bewust geworden dat alle gelovigen zijn geroepen om het geloof van hun doopsel serieus te nemen. We zijn dan ook heel blij met de inzet van duizenden parochianen binnen de geloofsgemeenschappen van ons bisdom. Zij zetten hun talenten van hoofd en hart in voor de opbouw van onze parochies en van de samenleving.
Maar onze Kerk kan natuurlijk niet zonder herders, leiders en voorgangers:  priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en religieuzen.

Voor meer informatie voor de opleiding tot priester, pastoraal werk(st)er of diaken klikt u hier.

Klik hier voor materialen Roepingenzondag en informatie over diocesane opleiding pastoraat en diocesane kadervorming vrijwilligers.