Bisdommen publiceren hun diocesane verslagen voor de synode

De Nederlandse bisdommen publiceren op vrijdag 3 juni hun diocesane verslagen van de raadpleging voor de bisschoppensynode. Hierin geven zij weer wat er in de bisdommen is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

XVIe Gewone Bisschoppensynode voorbereid op bisdomniveau – synodaal proces, column november 2021

Om de paar jaar wordt in Rome een synode gehouden. Dat is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie dat voor de lokale bisschoppen een grotere rol zag weggelegd. Het leiden van de Kerk gebeurt niet alleen door de paus en zijn curie. Een bisdom is geen filiaal van Rome. Ook de lokale kerken (de bisdommen) zouden mee moeten praten. Paus Franciscus zet verdere stappen op deze synodale weg. Dat heeft hij al concreet laten zien bij de synode over het gezin (2014-2015) en die voor de jongeren (2018). De eerstvolgende synode in 2023 heeft als titel ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatie, missie’. Het bijzondere is dat de weg er naartoe … Lees verder XVIe Gewone Bisschoppensynode voorbereid op bisdomniveau – synodaal proces, column november 2021

Bisschop opent diocesane fase bisschoppensynode

Op zondag 17 oktober opent bisschop Van den Hout voor het bisdom Groningen-Leeuwarden de synodale weg. Daarmee begint een klein halfjaar durende periode van biddende reflectie waartoe de paus Franciscus heel de Kerk heeft opgeroepen. De start wordt gemaakt met een algemeen toegankelijke eucharistieviering om 17:00 uur ’s middags in de St. Jozefkathedraal te Groningen. Aansluitend gaan de door de bisschop uitgenodigde deelnemers aan de synodale weg naar een andere locatie voor eerste uitwisseling.

Diocesaan verslag van het synodaal proces in het bisdom Groningen-Leeuwarden

In de afgelopen maanden hebben op diocesaan en op parochieel niveau dialooggesprekken plaats gevonden in het kader van de synode over synodaliteit in Rome in 2023. Op verzoek van paus Franciscus werd het begin van deze wereldwijde synode op diocesaan en plaatselijk niveau begonnen, zodat er van onderop en vanuit de breedte van de katholieke kerk inbreng kan zijn. Sinds 17 oktober 2022 zijn er drie diocesane sessies geweest waarbij de Diocesane Pastorale Raad en de andere gremia in het bisdom waren betrokken.

Bisschoppelijke brief bij gelegenheid van het begin van de Vastentijd 2022

Synodaal op weg naar Pasen Misschien is het u ontgaan, maar er is een synodaal proces op gang aan het komen geïnitieerd door paus Franciscus als voorbereiding op de bisschoppensynode van 2023 die ‘synodaliteit’ als onderwerp heeft. In de media verschijnen berichten over dit unieke initiatief. U kunt zich er zelf in verdiepen. Zelf krijg ik via diverse kanalen informatie binnen, en op verschillende nationale en internationale bijeenkomsten komt het onderwerp ter sprake. Bij sommigen leven hoge verwachtingen, anderen zijn gereserveerd. De resultaten van de diocesane fase gaan via de bisschoppenconferentie naar Rome. Wereldwijd worden de uitkomsten verzameld.

Dan mag je niet trouwen! column bisschop maart 2022

Het celibaat is opnieuw in discussie. Sinds de jaren 60 is de discussie in Nederland wel op de achtergrond geraakt, maar natuurlijk nooit helemaal weg geweest. Meer recent: bij de Amazone-synode (2019) speelde op de achtergrond de wijding van viri probati (mannen met een stabiel gezin en met pastorale ervaring). Uit een onderzoek in opdracht van dagblad Trouw (gepubliceerd op 27 januari 2022) blijkt dat 74% vindt dat priesters moeten kunnen trouwen. De discussie kan op vele fronten worden gevoerd. Een van de argumenten is dat seksualiteit toch gewoon bij het mens-zijn hoort. Zeker, ieder mens is ook een seksueel wezen. Maar soms wordt behoefte aan seksualiteit gelijk gesteld met de eerste … Lees verder Dan mag je niet trouwen! column bisschop maart 2022

Bisschoppen in reeks Vier Kerstmis video’s: ‘Samen op weg gaan met Kerstmis’

Vanaf 17 december roepen de Nederlandse bisschoppen een week lang op om samen op weg te gaan naar Kerstmis. Ze spreken zich uit in een serie van acht Vier Kerstmis-video’s. “Met Kerstmis vieren we de geboorte van Christus. We vieren dat God zelf met ons op weg gaat. Dat Hij niet alleen die weg wijst, maar die weg ook voor ons wil worden”, zegt bisschop Liesen die de reeks filmpjes opent.

Synodaliteit, column september 2021

Alle gedoopten vormen samen de Kerk, met Christus aan het hoofd en de bekleders van de ambten als leiders van de zichtbare Kerk op aarde. Dit laatste zeg ik er bewust bij, omdat ‘samen Kerk’ ook wel eens de connotatie heeft dat paus en bisschoppen wel gemist kunnen worden. Dat alle gedoopten een eigen verantwoordelijkheid hebben is nog niet helemaal tot iedereen doorgedrongen. De Kerk wordt geleid door paus en bisschoppen, maar zíj zijn niet de Kerk. Paus Franciscus hecht veel waarde aan de inspraak van alle gedoopten. Tijdens de laatste synodes over het gezin en over de jongeren heeft hij heel bewust de inbreng van gezinnen en de jeugd gezocht. En … Lees verder Synodaliteit, column september 2021

Jaarlijkse ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen 6 februari 2018

Dinsdag 6 februari was de jaarlijkse ontmoeting tussen de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Ditmaal in het bisdomshuis van ’s Hertogenbosch met bisschop De Korte als gastheer. Er is gesproken over thema’s als de interreligieuze dialoog met de islam, de synode over jongeren en de discussie in Nederland over ‘Voltooid leven’. De ontmoeting werd geleid door de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, bisschop J. van den Hende.