Skip to content

Nederlandse vertaling slottekst synode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ gepubliceerd

De slottekst van de 16e Algemene Gewone Vergadering van de bisschoppensynode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is nu beschikbaar in een Nederlandse vertaling. De vertaling wordt onder meer gebruikt bij het vervolgtraject van deze synode in voorbereiding op de bisschoppenvergadering die in oktober 2024 in Rome over hetzelfde thema zal worden gehouden. De […]

Mgr. Hoogenboom: ‘De synode is als een boom die is geplant. Het oogsten van de vruchten komt nog’

Op vrijdag 27 oktober is het einde van de bisschoppensynode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ in zicht. Samen met de andere deelnemers heeft hulpbisschop Ted Hoogenboom (van het aartsbisdom Utrecht) er bijna vijf weken opzitten van verstilling, bidden, spreken over een meer synodale Kerk maar vooral naar elkaar luisteren. ‘Dit was een rijke […]

Secretariaat Bisschoppensynode maakt gebeden beschikbaar: ‘Zonder gebed geen synode’

Het Secretariaat van de Bisschoppensynode heeft meerdere gebeden beschikbaar gemaakt zodat men in onder meer de parochies wereldwijd mee kan bidden voor de synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. ‘Zonder gebed geen synode’ heeft paus Franciscus gezegd en alle gelovigen zijn vanaf het begin gevraagd mee te bidden. Deze gebeden die het secretariaat […]

Mgr. Hoogenboom kijkt uit naar deelname aan Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk, communio, participatio, missio’

Tijdens een persontmoeting op dinsdag 19 september in het bisschopshuis aan de Maliebaan in Utrecht keek mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, vooruit naar zijn deelname aan de Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk, communio, participatio, missio’.  Mgr. Hoogenboom, die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie werd gekozen om aan de komende synode deel te nemen, heeft […]

Vaticaan publiceert werkdocument bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’  

Het secretariaat in Rome van de bisschoppensynode heeft 20 juni jl. het ‘Instrumentum laboris’  gepubliceerd. Een leidend werkdocument voor de Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode die in oktober a.s. van start gaat. Het werkdocument geeft richting aan de tweedelige synode over het thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. De synode is gespreid over […]

Hulpbisschop Hoogenboom naar bisschoppensynode over Synodale Kerk te Rome

De Nederlandse bisschoppen hebben 18 april jl. besloten mgr. Th. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, af te vaardigen  als hun vertegenwoordiger op de eerste bijeenkomst van de  bisschoppensynode over synodaliteit in  oktober a.s..  Deze synode van alle bisschoppen en paus Franciscus wordt in drie weken gehouden te Rome. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft mgr. J. […]

Nederlandse presentatie voor continentale fase bisschoppensynode online

Op donderdag 9 februari is het eerste deel afgesloten van de Europese vergadering in Praag. Deze vergadering van de Europese bisschoppenconferenties (CCEE) werd gehouden als continentale fase voor de bisschoppensynode over synodaliteit. Tijdens deze continentale vergadering waren er van 6 tot en met 9 februari gesprekken, ontmoetingen en presentaties van alle delegaties. Voorafgaand aan de […]

Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’ wordt gehouden in twee bijeenkomsten

Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’ wordt gehouden in twee bijeenkomsten Actueel, Dossiers, Uitgelicht: Synode Synodale Kerk 20 oktober 2022 De bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ zal niet één, maar twee keer samenkomen. Dat laat het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome weten in een persbericht. De eerste bijeenkomst is gepland van 4 tot 29 […]

Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd

De nationale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 augustus 2022 naar Rome gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bisdommen en het Militair Ordinariaat en op basis van de reacties van tien landelijke katholieke organisaties.  De synthese schetst […]