Skip to content

Ieders inbreng weer welkom in tweede fase Synode 2021-2024

Op 27 oktober jl. presenteerde het secretariaat van de bisschoppensynode in Rome het werkdocument voor de tweede, continentale fase van het synodaal proces. Dit wordt ook wel de grootste katholieke volksraadpleging ooit genoemd . Het document is een samenvatting van alle rapporten die de afgelopen maanden vanuit de hele wereld naar het Vaticaan zijn gestuurd. […]

Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’ wordt gehouden in twee bijeenkomsten

Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’ wordt gehouden in twee bijeenkomsten Actueel, Dossiers, Uitgelicht: Synode Synodale Kerk 20 oktober 2022 De bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ zal niet één, maar twee keer samenkomen. Dat laat het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome weten in een persbericht. De eerste bijeenkomst is gepland van 4 tot 29 […]

Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd

De nationale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 augustus 2022 naar Rome gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bisdommen en het Militair Ordinariaat en op basis van de reacties van tien landelijke katholieke organisaties.  De synthese schetst […]

Uitnodiging deelname webinar: ‘Op weg naar een synodale Kerk’

Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en het Bisdom Den Bosch bieden 7 december a.s. van 19.00 – 21.00 uur een webinar aan met de titel ‘Hoopvol op weg naar een synodale kerk’. Voorafgaand worden om 19.00 uur de vespers gebeden in de kathedrale basiliek van Sint Jan in Den Bosch met […]

Synodaliteit, column september 2021

Alle gedoopten vormen samen de Kerk, met Christus aan het hoofd en de bekleders van de ambten als leiders van de zichtbare Kerk op aarde. Dit laatste zeg ik er bewust bij, omdat ‘samen Kerk’ ook wel eens de connotatie heeft dat paus en bisschoppen wel gemist kunnen worden. Dat alle gedoopten een eigen verantwoordelijkheid […]