Skip to content

Hulpbisschop Hoogenboom naar bisschoppensynode over Synodale Kerk te Rome

De Nederlandse bisschoppen hebben 18 april jl. besloten mgr. Th. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, af te vaardigen  als hun vertegenwoordiger op de eerste bijeenkomst van de  bisschoppensynode over synodaliteit in  oktober a.s..  Deze synode van alle bisschoppen en paus Franciscus wordt in drie weken gehouden te Rome. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft mgr. J. […]

Nederlandse presentatie voor continentale fase bisschoppensynode online

Op donderdag 9 februari is het eerste deel afgesloten van de Europese vergadering in Praag. Deze vergadering van de Europese bisschoppenconferenties (CCEE) werd gehouden als continentale fase voor de bisschoppensynode over synodaliteit. Tijdens deze continentale vergadering waren er van 6 tot en met 9 februari gesprekken, ontmoetingen en presentaties van alle delegaties. Voorafgaand aan de […]

Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’ wordt gehouden in twee bijeenkomsten

Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’ wordt gehouden in twee bijeenkomsten Actueel, Dossiers, Uitgelicht: Synode Synodale Kerk 20 oktober 2022 De bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ zal niet één, maar twee keer samenkomen. Dat laat het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome weten in een persbericht. De eerste bijeenkomst is gepland van 4 tot 29 […]

Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd

De nationale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 augustus 2022 naar Rome gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bisdommen en het Militair Ordinariaat en op basis van de reacties van tien landelijke katholieke organisaties.  De synthese schetst […]

Parochies als synodale missionaire kerk: Nederlandse vertaling pauselijke brief Franciscus aan parochies  

Paus Franciscus publiceerde op 2 mei jl. een pauselijke brief aan parochiepriesters. Dit in aansluiting op een meerdaagse conferentie van parochiepriesters in het kader van de bisschoppelijke synode ‘Voor een synodale Kerk’ (oktober a.s.). De Nederlandse vertaling van de brief wordt via de bisdommen aan parochiepriesters gestuurd.  De paus ziet parochies als ‘synodale en missionaire […]

Pius Almanak 2024 sluit met thema aan bij missionair kerk-zijn

Op zaterdag 6 april 2024 vindt in Veenendaal de derde conferentie van de Missionaire Parochie plaats. De Pius Almanak 2024, het jaarboek, met alle katholieke adressen in Nederland, heeft als thema Missionair kerk-zijn, in de context van de synode Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio. De Almanak sluit daarmee aan bij de actuele inzet […]

Vervolg oproep Paus Franciscus: 16 Maart a.s.: synodaal gesprek in bisdom Groningen-Leeuwarden

Paus Franciscus startte vorig jaar het proces van ‘de synodale weg’ in alle bisdommen van de katholieke wereldkerk. Een unieke ‘bottom up’ raadpleging van priesters, religieuzen en leken-gelovigen in alle landen, ter voorbereiding van twee bisschoppelijke synodes in Rome: in oktober 2023 en oktober 2024. Ook het noordelijk bisdom participeert in dit  ’synodale weg proces’ […]

Vertaling pauselijke exhortatie over Theresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

“Het is het vertrouwen en niets anders dan vertrouwen dat ons tot God brengt,” schrijft Theresia van Lisieux op 17 september 1896 aan haar medezuster Maria van het Heilig Hart. “Het is het vertrouwen” (C’est la confiance) is ook de titel van de apostolische exhortatie die paus Franciscus in 2023 vanwege de 150ste verjaardag van […]

Landelijke handreiking voor synodale gesprekken

“Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?” De komende twee maanden kunnen parochies, religieuzen, katholieke lekenbewegingen en katholieke maatschappelijke organisaties hierover in gesprek. De vraag wordt hen voorgelegd vanwege de tweede fase voor de Bisschoppensynode over synodaliteit. De Landelijke Werkgroep Synodaliteit die is opgericht door de Nederlandse Bisschoppenconferentie en die een brede samenstelling heeft, maakte […]