Skip to content

Nederlandse bisschoppen sturen verslagen van synodegesprekken naar Rome

De Nederlandse bisschoppen hebben woensdag 15 mei (2024) in samenspraak met de Landelijke Werkgroep Synodaliteit vier samenvattingen van verslagen van synodale gesprekken naar Rome gestuurd. Het gaat om syntheses van gesprekken in de zeven Nederlandse bisdommen, religieuzen, katholieke maatschappelijke organisaties en katholieke lekenbewegingen. Vanuit de vergadering van de zestiende Gewone Algemene Bisschoppensynode in oktober 2023 […]

Eucharistische gebedsestafette door Europa voor vrede en voor de synode

De Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) organiseert tijdens de Veertigdagentijd een gebedsestafette door Europa. Alle 39 Europese landen die aangesloten zijn bij de CCEE is gevraagd de mis op te dragen voor de synode en voor de slachtoffers van de oorlogen in Oekraïne en in het Heilige land.  De Nederlandse kerkprovincie is op zaterdag 9 […]

Opnieuw synodale gesprekken als input voor bisschoppensynode ‘Voor een Synodale Kerk’ in Rome 2024

Actueel, Nieuwsberichten voor parochies, Uitgelicht: Synode Synodale Kerk, 1 februari 2024 De Nederlandse bisschoppen hebben de Landelijke Werkgroep Synodaliteit, ingesteld om het vervolg voor te bereiden op parochieniveau van het door paus Franciscus geïnitieerde synodaal proces ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’. De werkgroep gaat gespreksthema’s uitwerken afkomstig uit de bisschoppelijke synode in Rome, van oktober […]

Nederlandse vertaling slottekst synode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ gepubliceerd

De slottekst van de 16e Algemene Gewone Vergadering van de bisschoppensynode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is nu beschikbaar in een Nederlandse vertaling. De vertaling wordt onder meer gebruikt bij het vervolgtraject van deze synode in voorbereiding op de bisschoppenvergadering die in oktober 2024 in Rome over hetzelfde thema zal worden gehouden. De […]

Mgr. Hoogenboom: ‘De synode is als een boom die is geplant. Het oogsten van de vruchten komt nog’

Op vrijdag 27 oktober is het einde van de bisschoppensynode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ in zicht. Samen met de andere deelnemers heeft hulpbisschop Ted Hoogenboom (van het aartsbisdom Utrecht) er bijna vijf weken opzitten van verstilling, bidden, spreken over een meer synodale Kerk maar vooral naar elkaar luisteren. ‘Dit was een rijke […]

Secretariaat Bisschoppensynode maakt gebeden beschikbaar: ‘Zonder gebed geen synode’

Het Secretariaat van de Bisschoppensynode heeft meerdere gebeden beschikbaar gemaakt zodat men in onder meer de parochies wereldwijd mee kan bidden voor de synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. ‘Zonder gebed geen synode’ heeft paus Franciscus gezegd en alle gelovigen zijn vanaf het begin gevraagd mee te bidden. Deze gebeden die het secretariaat […]

Mgr. Hoogenboom kijkt uit naar deelname aan Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk, communio, participatio, missio’

Tijdens een persontmoeting op dinsdag 19 september in het bisschopshuis aan de Maliebaan in Utrecht keek mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, vooruit naar zijn deelname aan de Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk, communio, participatio, missio’.  Mgr. Hoogenboom, die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie werd gekozen om aan de komende synode deel te nemen, heeft […]

Vaticaan publiceert werkdocument bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’  

Het secretariaat in Rome van de bisschoppensynode heeft 20 juni jl. het ‘Instrumentum laboris’  gepubliceerd. Een leidend werkdocument voor de Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode die in oktober a.s. van start gaat. Het werkdocument geeft richting aan de tweedelige synode over het thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. De synode is gespreid over […]

Hulpbisschop Hoogenboom naar bisschoppensynode over Synodale Kerk te Rome

De Nederlandse bisschoppen hebben 18 april jl. besloten mgr. Th. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, af te vaardigen  als hun vertegenwoordiger op de eerste bijeenkomst van de  bisschoppensynode over synodaliteit in  oktober a.s..  Deze synode van alle bisschoppen en paus Franciscus wordt in drie weken gehouden te Rome. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft mgr. J. […]