De tongcommunie en de zegen, column april 2019

De tongcommunie en de zegen

De hele reeks van columns over de Kerk wil ik afsluiten met een tekst over het ontvangen van de H. Communie op de tong. Deze manier van communiceren komt de laatste jaren op. Er is bijna geen eucharistieviering waarin niet iemand op de tong de H. Communie ontvangt. Lees verder

De handcommunie, column maart 2019

De handcommunie

Er is een oude tekst van bisschop Cyrillus van Jeruzalem († 387) over het ter communie gaan, een tekst die wellicht een rol heeft gespeeld bij de overgang van de tongcommunie naar de handcommunie in de jaren zestig: “Maak van uw linkerhand een troon voor uw rechterhand, die de Koning gaat ontvangen. Ontvang dan het Lichaam van Christus in de holte van uw rechterhand en zeg daarbij ‘Amen’. Wanneer ge uw ogen geheiligd hebt door het contact met dit heilige lichaam, nuttig het dan voorzichtig en pas op, dat u er niets van verliest.” Lees verder

Met de jongeren op Ameland, column februari 2019

Van 25 tot en met 27 januari was ik samen met mgr. Van den Hende en een aantal priesters en diakens bij het thuisblijversprogramma van de Wereld Jongeren Dagen op Ameland. Deze dagen hebben mij veel voldoening gegeven. We waren in totaal met zo’n 180 deelnemers. Ze kwamen uit het hele land. Het was op de eerste plaats belangrijk dat de jongeren elkaar zouden ontmoeten. En dat ging vanzelf. Sommigen kenden elkaar van eerdere jongerendagen, en als dat niet het geval was, leerde men elkaar snel kennen. Het was een levendig gebeuren. Lees verder

Kerk en Heilige Communie, column januari 2019

Kerk en Heilige Communie. Wie ontvangt het?

Om de heilige Communie te kunnen ontvangen wordt er van je gevraagd dat je het geloof van de Kerk deelt en dat je gedoopt bent. Iemand die gedoopt is in een protestantse kerk hoort ook bij de Kerk. We erkennen als katholieken en protestanten elkaars doopsel. We hebben met elkaar al een zekere eenheid, maar we zijn echter nog niet in volledige eenheid. Daarom is er oecumene. Lees verder

Heilige communie als teken, column december 2018

In de vorige column sprak ik over de Heilige Communie als een teken. In het dagelijks leven gebruik je een teken, als je iets duidelijk wilt maken. We gebruiken tekens in het verkeer. Een stoplicht is een teken. Staat het licht op rood, dan weet je: ‘dat is het teken om te stoppen’. Tekens brengen een boodschap over, ze zetten aan tot een handeling. Een woord dat in dit verband ook vaak wordt gebruikt is ‘symbool’. Symbolen verwijzen eerder naar een andere werkelijkheid.

Lees verder

Heilige Communie. Wat betekent het? column november 2018

Over de Eucharistie kan vanuit vele invalshoeken gesproken worden, ook vanuit de persoonlijke beleving. Ik wil in de komende columns aansluiten bij de serie die ging over de Kerk. Vandaaruit wil ik nadenken over de Eucharistie en de heilige Communie en wil ik komen tot de vraag voor wie de heilige Communie bedoeld is en hoe we deze ontvangen. Het ontvangen van de Communie is niet alleen iets persoonlijks, maar heeft ook altijd te maken met de Kerk, met het geloof van de Kerk, met de Kerk als gemeenschap en met ons staan in de Kerk.  Lees verder

Kerk en misbruik

Column parochiebladen, september 2018

Is het geloof in God niet belangrijker dan de Kerk? Ja, God is belangrijker en het gaat om ons persoonlijk geloof. Maar het is vanuit een kerkgemeenschap dat we over God kunnen spreken en het is vanuit een geloofsgemeenschap dat ik tot geloof kom. Geloof en Kerk zijn altijd met elkaar verbonden, ook al proberen we het soms uit elkaar te houden en van elkaar te scheiden. En als we over de Kerk spreken maken we ons kwetsbaar in deze tijd. Lees verder

Kerk, landbouw en Laudato si

Column parochiebladen,  juni 2018: 

Onlangs heb ik een werkbezoek gebracht aan een melkveehouderij in Friesland. Het was een bedrijf met ongeveer 75 stuks vee. Er zijn grótere bedrijven tegenwoordig, maar dit bedrijf is nog een echt familiebedrijf. Leven en werken zijn op elkaar betrokken en het gezin en het bedrijf zijn niet los van elkaar te zien. Ik was er op uitnodiging van de Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân. We hebben het bedrijf gezien en over actuele kwesties gesproken. Die zijn er genoeg. Lees verder