Heilige communie als teken, column december 2018

In de vorige column sprak ik over de Heilige Communie als een teken. In het dagelijks leven gebruik je een teken, als je iets duidelijk wilt maken. We gebruiken tekens in het verkeer. Een stoplicht is een teken. Staat het licht op rood, dan weet je: ‘dat is het teken om te stoppen’. Tekens brengen een boodschap over, ze zetten aan tot een handeling. Een woord dat in dit verband ook vaak wordt gebruikt is ‘symbool’. Symbolen verwijzen eerder naar een andere werkelijkheid.

Lees verder

Heilige Communie. Wat betekent het? column november 2018

Over de Eucharistie kan vanuit vele invalshoeken gesproken worden, ook vanuit de persoonlijke beleving. Ik wil in de komende columns aansluiten bij de serie die ging over de Kerk. Vandaaruit wil ik nadenken over de Eucharistie en de heilige Communie en wil ik komen tot de vraag voor wie de heilige Communie bedoeld is en hoe we deze ontvangen. Het ontvangen van de Communie is niet alleen iets persoonlijks, maar heeft ook altijd te maken met de Kerk, met het geloof van de Kerk, met de Kerk als gemeenschap en met ons staan in de Kerk.  Lees verder

Kerk en misbruik

Column parochiebladen, september 2018

Is het geloof in God niet belangrijker dan de Kerk? Ja, God is belangrijker en het gaat om ons persoonlijk geloof. Maar het is vanuit een kerkgemeenschap dat we over God kunnen spreken en het is vanuit een geloofsgemeenschap dat ik tot geloof kom. Geloof en Kerk zijn altijd met elkaar verbonden, ook al proberen we het soms uit elkaar te houden en van elkaar te scheiden. En als we over de Kerk spreken maken we ons kwetsbaar in deze tijd. Lees verder

Kerk, landbouw en Laudato si

Column parochiebladen,  juni 2018: 

Onlangs heb ik een werkbezoek gebracht aan een melkveehouderij in Friesland. Het was een bedrijf met ongeveer 75 stuks vee. Er zijn grótere bedrijven tegenwoordig, maar dit bedrijf is nog een echt familiebedrijf. Leven en werken zijn op elkaar betrokken en het gezin en het bedrijf zijn niet los van elkaar te zien. Ik was er op uitnodiging van de Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân. We hebben het bedrijf gezien en over actuele kwesties gesproken. Die zijn er genoeg. Lees verder