Kerk en misbruik

Column parochiebladen, september 2018

Is het geloof in God niet belangrijker dan de Kerk? Ja, God is belangrijker en het gaat om ons persoonlijk geloof. Maar het is vanuit een kerkgemeenschap dat we over God kunnen spreken en het is vanuit een geloofsgemeenschap dat ik tot geloof kom. Geloof en Kerk zijn altijd met elkaar verbonden, ook al proberen we het soms uit elkaar te houden en van elkaar te scheiden. En als we over de Kerk spreken maken we ons kwetsbaar in deze tijd. Lees verder

Kerk, landbouw en Laudato si

Column parochiebladen,  juni 2018: 

Onlangs heb ik een werkbezoek gebracht aan een melkveehouderij in Friesland. Het was een bedrijf met ongeveer 75 stuks vee. Er zijn grótere bedrijven tegenwoordig, maar dit bedrijf is nog een echt familiebedrijf. Leven en werken zijn op elkaar betrokken en het gezin en het bedrijf zijn niet los van elkaar te zien. Ik was er op uitnodiging van de Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân. We hebben het bedrijf gezien en over actuele kwesties gesproken. Die zijn er genoeg. Lees verder