Spreek! Juni 2017 - Versie 06

Bisdomblad Spreek! over ‘Thuiskomen’

De juni-editie van het bisdomblad is verschenen en draagt als thema ‘Thuiskomen’. In het blad de eerste column van de nieuwe bisschop mgr. Ron van den Hout en een interview met de nieuwe bisschop. Lees verder

voorbereiding wijding

Alles in gereedheid voor wijding mgr. Van den Hout

De banken en vloeren zijn gepoetst, de bloemstukken opgehangen, de liturgische kleding voor kardinaal, bisschoppen en priesters ligt klaar, het koper en zilver is gepoetst. De Sint Jozef-kathedraal in Groningen is klaar voor de bisschopswijding van mgr. Van den Hout op zaterdagochtend 3 juni om 11.00 uur.  Lees verder

Hout wapen

Wapen mgr. Van den Hout

Een bisschop voert een eigen wapen met een wapenspreuk. Het bisschopswapen staat onder meer afgebeeld op de bisschopszetel in de kathedraal. Voor mgr. Van den Hout ontwierp heraldisch atelier Piet Bultsma een bisschopswapen dat gekenmerkt wordt door een anker, een levensboom en twee bekers.  Lees verder

Martinitoren

Carillon Martinitoren verwelkomt nieuwe bisschop

Het carillon van de Martinitoren in de stad Groningen speelt vanaf heden op elke eerste kwartier onze nieuwe bisschop Ron van den Hout een muzikaal welkom toe. Stadsbeiaardier Auke de Boer liet het bisdom weten dat ter ere van de komst van de nieuwe bisschop op elk eerste kwartier een fragment uit het Alleluia Excultate Jubilate van W.A. Mozart klinkt. Lees verder

IMG_6421

St. Franciscuskerk Bolsward nu basiliek

Tijdens een goedbezochte plechtige eucharistieviering op zondag 28 mei 2017 verrichte de apostolisch nuntius in Nederland, mgr. Aldo Cavalli, de proclamatie van de Sint Franciscusbasiliek. Door de pauselijke bul voor te lezen maakte hij officieel bekend dat paus Franciscus de parochiekerk in Bolsward de waardigheid van basilica minor had verleend. Met het in de basiliek plaatsen van de traditionele eretekens – tintinnabulum en conopeum – werd dit moment gemarkeerd. Lees verder

KATHEDRAAL VOL BIJ BISSCHOPSWIJDING

De belangstelling voor de bisschopswijding van mgr. Van den Hout is zo groot dat alle 700 plaatsen voor de plechtigheid in de Sint Jozefkathdraal inmiddels vergeven zijn. Er zal a.s. zaterdag alleen toegang tot de kathedraal zijn op vertoon van een toegangskaart.  Lees verder

Bolsward interieur volk

Proclamatieviering St. Franciscusbasiliek Bolsward

Op zondag 28 mei 2017 zal de apostolisch nuntius in Nederland, zijne hoogwaardige excellentie Mgr. Aldo Cavalli, tijdens een feestelijke eucharistieviering de proclamatie verrichten van de verheffing tot basilica minor van de Sint Franciscus van Assisikerk te Bolsward. Het decreet waarmee paus Franciscus deze titel verleende wordt door de nuntius voorgelezen waarna het conopeum en het tintinnabulum hun plaats in de basiliek krijgen. Lees verder