Actie Kerkbalans 2019

Landelijke Actie Kerkbalans

Verschillende kerken in Nederland houden jaarlijks gezamenlijk de actie Kerkbalans voor het inzamelen van geld voor dekking van de kosten van instandhouding van een geloofsgemeenschap. Landelijk kunt u kijken op de website Actie Kerkbalans.

Op deze pagina vindt u informatie over de Actie Kerkbalans voor parochies in het Bisdom Groningen-Leeuwarden.  Lees verder

Vastenactie Scholentour gaat weer van start

De Vastenactie Scholentour gaat tijdens de vastentijd in 2019 weer op bezoek bij basisscholen in Nederland met een spetterende musical en interactieve gastlessen. Ook dit jaar waren de scholen enorm enthousiast! Meer dan 80 scholen deden mee. Lees verder

Afscheid en benoeming in H.H. Petrus en Paulus parochie

De parochie H.H. Petrus en Paulus neemt afscheid van haar pastoraal werkster drs. M.J. Tiesinga-Foekema. Na een periode van afwezigheid door ziekte is het nu mogelijk om afscheid te nemen. De viering zal zijn op zaterdag 29 september om 19.00 uur in de St. Franciscuskerk te Wolvega, aansluitend is er gelegenheid om in het parochiehuis persoonlijk afscheid te nemen. Lees verder

Studiemiddag Interculturele Dialoog Katholiek Onderwijs

De NKSR (Nationale Katholieke School Raad) organiseert donderdag 20 September in Wassenaar een studiemiddag over katholiek onderwijs en interculturele dialoog.

Bedoeld voor docenten, directies, bestuurders, PABOstudenten, identiteitsbegeleiders  voor katholiek basisonderwijs en VO-scholen.

Aanmeldingen voor 10 September a.s. !

Meer informatie, kijk op de website van NKSR:   https://www.nksr.nl/studiemiddag-burgerschapsvorming

 

 

 

Diocesane retraite : Franciscus en dialoog met de sultan

In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in gesprek ging met een islamitische sultan. Terwijl in 1219 de vijfde kruistocht in volle gang was bracht Franciscus na twee mislukte pogingen een bezoek aan sultan Malek al-Kamil van Egypte. Hij zocht niet de confrontatie maar de dialoog. Achteraf blijkt dat Franciscus bepaalde elementen uit de Islam naar het westen heeft gebracht. Zo was hij erg gefascineerd door de 99 namen van Allah die hem inspireerden tot zijn lofzang op de allerhoogste God. Centrale vraag in deze retraite is hoe vandaag de dag Franciscus ons kan inspireren bij de interreligieuze dialoog, in het bijzonder de dialoog met de Islam. De retraite wordt begeleid door Peter Vermaat.

Datum: vrijdag 16 november – zondag 18 november 2018.   Plaats: Klooster Thuine in Duitsland.  Tijd: aankomst 20.00 uur – vertrek: 16.00 uur

Opgave vóór 1 november a.s. bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden. E-mail: l.winter@bisdomgl.nl. Tel. 050 – 4065888.

De retraite staat open voor iedereen.

Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.

 

 

 

 

 

 

Oecumenisch Werkbezoek Vluchtelingenopvang Emmen

Op zaterdag 27 oktober organiseert de Provinciale Raad van Kerken in Groningen en Drenthe een werkbezoek in Emmen over de opvang van vluchtelingen, de bad- en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers en begeleiding van statushouders (= verblijfsvergunninghouders) bij integratie in de samenleving. Een programma van 10.30 uur tot 15.00 uur met sprekers, een lunch en ontmoetingen met vluchtelingen en praktijkbegeleiders in Emmen. Besturen van parochies, diaconieën, PCI’s, leden van plaatselijke raden van kerken en allen met een hart voor oecumene zijn hier van harte voor uitgenodigd!

Een poster met het dagprogramma is toegezonden aan alle parochiekerken.

Locatie: In de Scheperhof, Het Waal 400, Emmen.

Contact Raad van Kerken Groningen/Drenthe: Bouko de Groot, bgroot1948@kpnmail.nl, tel. 0524 – 53 2228.

 

 

Diakenbenoeming Remco Hoogma

Op 22 september a.s. wordt Remco Hoogma door Mgr. Ron van den Hout tot diaken gewijd in de St. Bonifatiuskerk te Leeuwarden.  Hij wordt per 1 oktober a.s. benoemd als diaken in de Heilige Christoffelparochie in zuid Friesland, waar hij gaat samenwerken met het pastoresteam: pastoor H. Nota, parochievicaris drs. P.H.W. Huiting en pastoraal werkster mw. A. Schothorst-Vos.  Remco Hoogma neemt zijn intrek in de pastorie van St. Nicolaasga.

 

 

Bisschop richt nieuwe Diocesane Commissie voor kerkmuziek op

Onder de naam Sint Gregorius Groningen-Leeuwarden (SGGL) is de nieuwe Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint Gregorius (voormalig afdeling van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden) van start gegaan. Zaterdag 7 juli jl., de dag van de heilige Allyrius van Clermont, ondertekende bisschop mgr. dr. C.F.M. van den Hout van het Bisdom Groningen-Leeuwarden het reglement van de commissie. De SGGL zet het werk voort van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV). Lees verder

Motorzegening bij TT in Assen

Goed op reis met Christoffel

Stadspredikant Bert Altena (PKN) en pastoor Koos Tolboom (RK parochie H. Franciscus van Assisi) namen dit jaar het initiatief tot een motorzegening voorafgaand aan de TT Night Ride op vrijdag 29 juni jl.

Lees verder