f035fdc6-a42b-4ea3-ac5c-e1382f1d2d97

Mgr. Van den Hout: Kerkelijk leven moet in de parochies gestalte krijgen

Op zaterdagochtend 1 april stelde de nieuwe bisschop-elect zich voor aan de pers in het bisdomhuis in Groningen. Mgr. Van den Hout benadrukte daar dat in de nabije toekomst het kerkelijke leven in de parochies gestalte moet krijgen: ‘De parochianen zullen hun doopsel zelf moeten waarmaken. De opleiding van priesters, het lesgeven, het functioneren van een bisdomcurie moet dit parochiewerk mogelijk maken en ondersteunen. Het is allemaal dienstwerk.’ De volledie inleiding vindt u hieronder. Lees verder

LogoBK

Nederlandse bisschoppen verwelkomen nieuwe collega

Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, heeft mgr. Van den Hende de nieuwe bisschop welkom geheten als collega in de conferentie. Tevens beloofde Van den Hende aan het bisdom Groningen-Leeuwarden en de nieuwe bisschop verbondenheid in gebed, heel bijzonder in de komende weken van voorbereiding op de bisschopswijding en de start als vijfde bisschop van het noordelijke bisdom.

Mosulspapa

Paus Franciscus vraagt bescherming van burgers in Mosul

Paus Franciscus heeft tijdens zijn woensdagse algemene audiëntie op 29 maart sterk aangedrongen op een betere bescherming van de burgers in Mosul (Irak). Momenteel wordt hevig strijd geleverd om de laatste stadsdelen die nog in handen zijn van Islamitsiche Staat (IS). Lees verder

csm_logo-KP17_e705736ce0

Landelijke campagne ‘Kerkproeverij’

zaterdag 9 september 2017

Laat de mensen proeven van jouw kerk, want die kerk is zo gek nog niet! ‘Proef, en geniet de goedheid van de Heer.’ Ps. 34:9

In het weekend van 9 en 10 september 2017 zetten kerken in heel Nederland de deuren open voor de Kerkproeverij. Een landelijke campagne waar al meer dan 20 denominaties aan meedoen.Het doel van deze campagne is dat mensen in de kerk erop uit gaan om iemand uit hun omgeving persoonlijk mee te vragen naar de kerk. Voor velen is dit best een drempel. Vaak vinden we het voldoende om een gastvrije kerk te zijn onder het motto: wie wil komen is welkom. Maar een uitnodigende kerk vraagt om meer. Dat betekent dat we mensen uit onze omgeving die misschien al jaren of nog nooit in de kerk zijn geweest, uitnodigen om eens met ons mee te gaan naar een toegankelijke kerkdienst, speciaal voor hen georganiseerd. Meer informatie

LogoBK

Nederlandse bisschoppen bidden voor slachtoffers aanslag Londen

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft aan kardinaal Vincent Nichols, aartsbisschop van Westminster en voorzitter van de bisschoppenconferentie van Engeland en Wales, haar gebedsverbondenheid tot uitdrukking gebracht, nu in het hart van Londen onschuldige burgers getroffen werden door een aanslag. Lees verder

Papa Francesco accoglie in Vaticano la statua della Madonna di Fatima

Toewijding Nederlandse bisdommen aan Onbevlekt Hart Maria

Op zaterdag 13 mei aanstaande, – gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima – worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht tijdens een vesperviering. Aanleiding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria in Fatima te Portugal, die honderd jaar geleden in 1917 plaatsvonden.

Vanaf 13 mei 1917 verscheen Maria zes keer aan drie herderskinderen in de buurt van het dorp Fatima. De verschijningen vonden telkens plaats op de dertiende van de maand, van 13 mei tot 13 oktober 1917, waarbij Maria aan de kinderen drie geheimen openbaarde, waarvan later bleek dat ze profetisch waren voor belangrijke gebeurtenissen in diezelfde eeuw. Eén daarvan had betrekking op de moordaanslag op paus Johannes Paulus II op het Sint Pietersplein te Rome in 1981, uitgerekend op de 13e mei, die hij ternauwernood overleefde. Later schonk de paus de kogel die hem bijna gedood had, aan het heiligdom van Fatima. Deze werd geplaatst in de kroon van het beeld van Maria in de Verschijningskapel.

De huidige paus Franciscus zal op 13 mei, de verjaardag van de eerste verschijning, Fatima bezoeken. Hij is overigens de vierde paus die naar dit bedevaartsoord zal pelgrimeren, dat jaarlijks door honderdduizenden pelgrims uit de hele wereld wordt bezocht.

Op dezelfde dag komen alle Nederlandse bisschoppen als pelgrims naar de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht om daar gezamenlijk hun bisdommen en alle mensen die in de bisdommen wonen, toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. De bisschoppen doen dat ‘in het gelovige besef dat Maria ons brengt bij Christus. Zij vraagt ons te doen wat Christus ons zegt (Johannes 2, 5). Maria, die zelf heeft gezegd “Mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38) helpt ons om te leven in overgave aan God.’

Door deze toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria hopen de bisschoppen dat alle gelovigen gesterkt worden om als Kerk in Nederland de weg door het leven te gaan in geloof, hoop en liefde, met vreugde en vertrouwen, naar God de hemelse Vader. De bisschoppen nodigen gelovigen uit bij deze vesperviering, die begint om 15.00 uur, aanwezig te zijn.

Gebedsprentjes

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis worden gebedsprentjes gedrukt met daarop de afbeelding van het beeld van de Heilige Maagd Maria van Fatima met op de achterzijde het gebed ‘Toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria’ zoals dat ook in het heiligdom van Fatima wordt verspreid en gebeden. Dat gebed zal door de bisschoppen gezamenlijk worden gebeden tijdens genoemde vesperviering in Maastricht.

De gebedsprentjes zijn binnenkort te bestellen, de bestelinformatie wordt dan ook bekend gemaakt.

15-03-2017-cordaid-768x512-met-button-465x300

Bisschoppen: Steun Giro555 Slachtoffers hongersnood Afrika

Op 6 maart 2017 is er een Nationale Actie voor de slachtoffers van hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan van start gegaan. Elf Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) openden Giro555 om geld in te zamelen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie roept op om mee te doen aan de SHO-actieweek voor dit doel, die loopt van 25 tot en met 29 maart. Lees verder