stempotlood

Nederlandse bisschoppen: Laat uw stem bijdragen aan het algemeen welzijn

De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken wat we voor de mens en onze samenleving willen”, schrijven de bisschoppen. Lees verder

wedding-rings-171463_1920

Paus Franciscus tegen priesters: Heb ook oog voor samenwonenden

Priesters hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het huwelijkspastoraat. Ze moeten getuigenis geven van de schoonheid van het sacramentele huwelijk en tegelijkertijd een betrouwbare steun zijn voor stellen die niet getrouwd zijn. Dit zei paus Franciscus op zaterdag 25 februari. De paus ontmoette die dag priesters die een cursus volgen bij de Romeinse Rota. De Rota is de belangrijkste kerkelijke rechtbank van het Vaticaan waar het gaat om huwelijkszaken. Lees verder

paus souvenir

Vaticaan streng voor ongeoorloofd gebruik beeltenis paus

Het Vaticaan kondigt een verstrengd toezicht aan op het ongeoorloofde gebruik van de afbeelding van de paus en alle symbolen en wapenschilden van de Heilige Stoel. Het Vaticaan had eerder al laten weten dat ongeoorloofd gebruik niet is toegestaan, omdat de paus zich niet wil laten misbruiken voor commerciële of andere doeleinden en zijn boodschap daardoor niet wil laten aantasten. Lees verder

17 02 21 met Nederlandse bisschoppen 2

Nederlandse bisschoppen ontmoeten Vlaamse collega’s

Dinsdag 21 februari waren de Nederlandse bisschoppen op bezoek in het aartsbisdom Mechelen-Brussel in België voor een ontmoeting met de Vlaamse bisschoppen. Gastheer was kardinaal Jozef de Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel en voorzitter van de Belgische Bisschoppen Conferentie. Lees verder

Bodembeweging

Groningen doet oproep aan lijsttrekkers over gaswinning

De twaalf gemeenten, het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, de Groninger Bodem Beweging, partijen uit het Gasberaad en Milieudefensie doen een oproep aan de lijstrekkers van alle politieke fracties in de Tweede kamer om te komen tot eenheid over de gaswinning in Groningen. Lees verder

Paus Franciscus Ramon Mangold

Paus roept journalisten op goed nieuws te verspreiden

Paus Franciscus vraagt iedereen die werkzaam is in de media om mensen verhaallijnen aan te reiken die in de kern ‘goed nieuws’ zijn. De paus noemt het noodzakelijk de vicieuze cirkel van onrust en de spiraal van angst die het gevolg zijn van de voortdurende focus op ‘slecht nieuws’, te doorbreken.

De paus vraagt dit in zijn boodschap voor de 51ste Wereld Communicatie Dag. Het thema van de boodschap van de paus is: “Wees niet bevreesd, want Ik ben bij u” (Jesaja 43, 5). Hoop en vertrouwen meedelen in onze tijd. Deze boodschap is nu beschikbaar in een Nederlandse vertaling.

Paus Franciscus benadrukt dat het niet de bedoeling is om menselijk leed te ontkennen of naïef te zijn. Wel is het nodig om het gevoel van moedeloosheid tegen te gaan. Want, zo zegt de paus, in een mediawereld die denkt dat goed nieuws niet verkoopt, en waar menselijk leed en het mysterie van het kwaad makkelijk veranderen in entertainment, is er altijd het gevaar dat ons geweten in slaap sukkelt en dat we pessimistisch worden.

Met zijn boodschap voor Wereld Communicatie Dag wil de paus een bijdrage leveren aan een “open en creatieve manier van communicatie, die nooit het kwaad verheerlijkt maar in plaats daarvan concentreert op oplossingen en die ontvangers van de boodschap inspireert tot een positieve en verantwoordelijke benadering.” Daarom vraagt de paus iedereen om mee te werken aan het vertellen van verhaallijnen van ‘goed nieuws’.

Dat goede nieuws is Jezus Christus. In Hem heeft God zijn solidariteit getoond met elke menselijke situatie. We hoeven dan ook niet bevreesd te zijn, want Hij heeft oog voor al zijn kinderen.

De boodschap van de paus werd gepubliceerd op 24 januari. Wereld Communicatie Dag vindt plaats op 28 mei 2017, de zondag voor Pinksteren. De boodschap werd, zoals gebruikelijk, bekendgemaakt op de feestdag van Franciscus van Sales. Hij is de patroonheilige van de journalisten.

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor Wereld Communicatie Dag 2017

Foto: Ramon Mangold

Sint-Bonifatiuskerk._Dokkum.

Pax Christi-parochie in Noordoost Friesland

De nieuwe fusieparochie in Noordoost Friesland, die bestaat uit de voormalige parochies van Burgum (H. Martinus) en Dokkum (HH. Martinus en Bonifatius en Gezellen) en Schiermonnikoog (St. Egbert) gaat de Pax Christi-parochie heten.  Lees verder

Bolsward interieur volk

St. Franciscuskerk Bolsward wordt basiliek

Paus Franciscus heeft de Sint Franciscuskerk te Bolsward verheven tot Basilica Minor. Daarmee onderstreept de paus de bijzondere architectuur van het gebouw, de betekenis die het heeft vanwege de bedevaart van Maria van Sevenwouden en de devotie voor de Zalige Titus Brandsma. Ook spreekt de paus zijn waardering uit voor het kerkelijk leven in en rond deze kerk.

Lees verder

20161115_rome_nederlandsedag_ramonmangold_26

Vastenboodschap paus Franciscus: ‘De ander is een gave’

In zijn Vastenboodschap voor de komende Veertigdagentijd, die woensdag 1 maart begint, zegt paus Franciscus dat ‘de ander een gave is’. Hij maakt dit duidelijk aan de hand van de Bijbelse parabel over de arme Lazarus en de rijke man. De laatste heeft totaal geen oog voor het leed van de arme, zieke Lazarus, die bij de poort van zijn huis ligt. De paus houdt ons hiermee een spiegel voor: zien wij de ander en zien wij de ander als een gave van God? Lees verder