St. Vitus

Nieuwe parochie Leeuwarden e.o. heet Sint-Vitus

Op 1 januari 2018 fuseren de parochies van Leeuwarden (Z. Titus Brandsmaparochie), Wytgaard (Maria ten Hemelopneming), Jirnsum (H. Marcus), Easterwierrum (H. Wiro) en Wergea (H. Martinus). De naam van de nieuwe parochie wordt Sint-Vitus. Lees verder

VK_Katholiek in deze tijd_DEF_HR gecompr voor Facebook

‘Rooms-Katholiek in deze tijd’, boekje voor geïnteresseerden in RK geloof

In het weekend van 9 en 10 september nodigen meerdere kerkgenootschappen mensen uit weer mee te gaan naar de Kerk. Met het interkerkelijke project Kerkproeverij, in het Engels Back to church, worden kerkleden gevraagd iemand uit te nodigen. Speciaal voor de deelnemende Rooms-Katholieke parochies brengt uitgeverij Adveniat nu een boekje uit, bedoeld om uit te delen aan de genodigden.

Lees verder

DocBase

Nieuwe automatisering voor parochies

Parochies in de bisdommen krijgen te maken met een nieuwe automatisering. Onder meer Europese wet- en regelgeving maakt dit noodzakelijk. De Europese Unie schrijft in privacywetgeving namelijk voor dat mensen vanaf mei 2018 hun gegevens moeten kunnen inzien, waar deze bewaard worden. Lees verder

WIJDING VD HOUT 111b

Besluit tot opheffing Diocesaan Bureau voor Geschillen

Bisschop C.F.M. van den Hout heeft in overleg met de staf en het kapittel besloten om het Diocesaan Bureau voor Geschillen van het bisdom Groningen-Leeuwarden op te heffen. Hierbij vindt het u officiële decreet waarin de bisschop tevens zijn dank uitspreekt naar de leden die hier zitting in hebben gehad.

 

STATIE VD HOUT 59

Bisschop benoemt vicaris-generaal en bisschoppelijk vicaris

Mgr. Ron van den Hout heeft pastoor P.H.H. (Peter) Wellen benoemd tot vicaris-generaal en regio-vicaris van Groningen en Drenthe. Tevens heeft de bisschop pastoor drs. A. (Arjen) Bultsma benoemd tot bisschoppelijk vicaris en regio-vicaris van Friesland-Noordoostpolder. Beide vicarissen bekleedden deze functie al onder mgr. Gerard de Korte. Zij blijven hun functies als (waarnemend) pastoor in een aantal parochies behouden.  Lees verder

Paus Franciscus ontmoette armen en daklozen op 11 november 2016 © SIR

Werelddag tegen armoede

Paus Franciscus publiceerde dinsdag 13 juni voor het eerst een boodschap ter gelegenheid van de Werelddag tegen Armoede. Die wordt voortaan op initiatief van de paus jaarlijks op de tweede zondag van de advent wereldwijd gehouden.
De paus kondigde het nieuwe initiatief van de katholieke Kerk in de strijd tegen de armoede en de bevordering van de sociale rechtvaardigheid in november aan op het einde van het Heilige Jaar van de Barmhartigheid. Hij zei toen dat er geen gerechtigheid en sociale vrede kan bestaan zo lang er nog armen voor de deur van Christus liggen.

Bron: SIR/Kathpress.at/Radio Vaticana (Duitstalig) /Kerknet.be

 

 

 

 

Kerkbalans 2017

Lichte daling inkomsten actie Kerkbalans

De inkomsten voor Rooms-Katholieke parochies uit Kerkbalans zijn in 2015 met 2,4 procent gedaald. In dat jaar werd ruim € 49 miljoen opgehaald met de Actie Kerkbalans, dat is € 1,2 miljoen minder dan in 2014 (- 2,4%). Deze daling valt wel iets lager dan in de voorgaande jaren. Dit blijkt uit de vandaag vrijgegeven cijfers over 2015. Het percentage katholieke huishoudens dat aan de actie Kerkbalans deelneemt blijft met 62% in het bisdom Groningen-Leeuwarden onverminderd hoog. Ook blijft de bijdrage per huishouden in ons bisdom veruit het hoogst.  Lees verder